Kategoriler

Haber Ekspres

Kültürpark Platformu’ndan Kocaoğlu’na: Kamu arazisine sahip çık!

İzmir'de 19 yıldır çözülemeyen 'Basmane Çukuru' adıyla bilinen 20 bin 855 metrekarelik alana verilen inşaatı durduran mahkeme kararı sonrası Kültürpark Platformu basın açıklaması yaptı. Açıklamada İzmir’in geleceğinin sermayenin talepleri ile şekillenen belirsiz bir geleceğe bırakılamayacağını söyleyen Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, 'Kültürpark’ta Kongre Merkezi, Basmane’de gökdelen, gökdelende belediye istemiyoruz. Yerel yönetimi kent merkezindeki bu kamu arazisine sahip çıkmaya davet ediyoruz!’ dedi

Ali Budak- İzmir'de 19 yıldır çözülemeyen 'Basmane Çukuru' adıyla bilinen 20 bin 855 metrekarelik alanın 2013 yılında onaylanan imar planı dört yıl sonra İzmir 5’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Yüksel Çamur'un ve arkadaşlarının açtığı dava sonucundan çıkan karar Folkart Yapı'nın ruhsat aşamasına gelen projesini durdurmuştu. Yaşanan süreç sonrası da Kültürpark Platformu alanın önünde bir basın toplantısı düzenledi. İzmir’in geleceğinin sermayenin talepleri ile şekillenen belirsiz bir geleceğe bırakılamayacağına vurgu yapan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, ‘Kültürpark için önerilen projelerin bu senaryonun bir parçası olduğunu ve 'Kültürparkta Kongre merkezi, Basmane’de gökdelen, gökdelende belediye istemiyoruz. Bu senaryonun en önemli parçası olan bu alanda İzmir’in eski ESHOT Otobüs Garajı olan bu alanda 260 metre yükseklikte yüzde 70’i turizm+ticaret alanı, yüzde 30’u Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte yoğun yapılaşma içeren zaten yoğun olan merkez nüfusunun ve trafik yoğunluğunun daha da artmasına neden olacak bir gökdelen projesi hazırlanmıştı’ dedi.


Kent tarihi yağmalanacaktı


Mahkeme kararında da böyle bir alan için gerçekleşmesi gereken plan kararları ve projelerin ‘sıradan’ bir parselle aynı nitelikte olamayacağını söyleyen Kocaer, şöyle sürdürdü: Alanın kentin kalbinde yer aldığı, kamuoyu için hassasiyet oluşturduğu, çevresindeki kamusal alan kullanımlarını değiştirerek etkileyecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. Söz konusu proje ile kent kültüründen, tarihinden ve estetikten yoksun bir yapı ile alanın çevresini hem fiziki hem de sosyal anlamda dönüştürerek bir soylulaştırma, kimliksizleştirme projesini de içinde barındırmaktadır. Bu gökdelen sayesinde Basmane ve Çankaya bölgesi tümüyle benzeri bir yapılaşmaya açılarak kentin önemli bir tarihi alanı yağmalanacaktı.
 

Yıllardır, rantın nasıl paylaşılacağına çaba harcanıyor


Uzun yıllar açık alan olarak kalan şimdi ise parselin çevresinin tamamıyla ihaleyi alan inşaat firmasının reklamlarını içeren duvarla şantiye alanı olarak çevrelendiğine dikkat çeken Kocaer, ‘Belediyenin de hissedar olduğu böyle bir alana nasıl izin verildiği bilinmeyen bir şekilde firmanın reklam yaptığı bir duvar olarak kent merkezine saplanmıştı. Dönemin kent yöneticilerinin aldığı yanlış kararlarla kamunun elinden alınıp sermayeye peşkeş çekilmiş bu alana ilişkin yüzde 30’unun belediye hizmet binası olarak belirlenmesi alanının kamusal bir nitelik taşıyacağı anlamına gelmiyor. Belediye yönetimi tarafından yüzde 30’a çıkarılmasını, zafer kazanmış kumandan edasıyla dile getirip, bizlere ‘daha ne istiyorsunuz’ şeklinde hitap etmesi, sürecin başındaki rant odaklı antidemokratik anlayışın halen devam ettiğini gösteriyor. Bölgenin Fuar alanından sonra en büyük parseli olan bu alan, kamu yararı içermeyen ve eşitlik ilkesine aykırı biçimde planlanmış ve ihaleler ile farklı firmalara geçerek uzun yıllardır rantın nasıl paylaşılacağı konusunda çaba harcanmıştır.
 

‘İnşaat ruhsatı yok hükmündedir’


‘Mahkeme kararıyla geçmişten beri devam eden rantiyeci anlayışla devam edilmesi mümkün değildir’ diyen Kocaer, şöyle devam etti: İzmir’in tarihsel sürecinde önemli yeri olan Basmane bölgesinde, kamuoyu içinde bu kadar hassas bir alanın  tarihi, kültürel ve doğal varlıkların geleceğini tehlikeye atacak, kamu yararı taşımayan, çevresindeki doku ile bağdaşmayan ‘devasa’ bir gökdelen projesi hükümsüz kalmış, bu süreçte yaptığımız itirazların mahkeme karşısında da doğruluğu ortaya çıkmıştır. Önünde durduğumuz bu parselde inşaat yapılması, mevcut imar durumu ile mümkün değildir. Çünkü bin ölçekli uygulama imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesiyle bu parsel için Konak Belediyesi’nden alınmış olan inşaat ruhsatı artık geçerliliğini kaybetmiş, ‘yok hükmünde’ bir belge niteliği kazanmıştır.
 

Kamudan alınan kamuya geçsin!


Bu aşamadan sonra halkına ve kentine karşı sorumluluğu gereği ilgili belediye yetkililerinin bir an önce parsele ilişkin imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmesini kamu yararı nezdinde fırsata çevirmesi gerektiğine dikkat çeken Kocaer, sözlerini şöyle tamamladı: Koruma – kullanma dengesini gözeten, kamu yararını önceleyen, doğal ve tarihi sit statüsünde olan Kültürpark'ın doğası ve tarihi dokusu ile uyumlu, Basmane ve Kemeraltı bölgesinin dokusu ve yaşam biçimine uygun, bilimden ve adaletten yana, şehircilik ilke ve esaslarına uygun, demokratik katılımcı ve şeffaf bir anlayışla imar planı çalışmasına başlanmalıdır. Kamuya ait olan bu alanın nasıl kamudan alındıysa o şekilde tekrar kamuya geçmesi gerekiyor. Karar, sürdürdüğümüz kent mücadelesi için önemli olduğundan başta bu karara sahip çıkıyoruz ve konunun Kültürpark’ta olduğu gibi her sürecinde takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.
Yorumlar

Daha Fazla Haber
GÜNDEM
89 Kez Görüntülendi.
Öğrencilerin kız kavgası ölümle bitti!
İZMİR
70 Kez Görüntülendi.
İzmirliler dikkat! Sağanak geliyor!
KÜLTÜR SANAT
15 Kez Görüntülendi.
İzmir'de 15 günde 67 oyun
KÜLTÜR SANAT
14 Kez Görüntülendi.
Caz Festivali'ne atölye ile final
POLİTİKA
44 Kez Görüntülendi.
Erdoğan, Trump ve Putin görüşmesini anlattı
GÜNDEM
31 Kez Görüntülendi.
En İyi Jakuzi Markası Ve Jakuzi Fiyatları
GÜNDEM
74 Kez Görüntülendi.
Yumurtada yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor
İZMİR
10 Kez Görüntülendi.
Gerenköy'e özel salon
SAĞLIK
29 Kez Görüntülendi.
Aşırı kilo, meme kanseri nedeni
İZMİR
12 Kez Görüntülendi.
Karşıyaka'da 300 öğrenciye acil durum eğitimi