Osmanlı mutfağının gözdesi sultani üzüm ihracata hazırlanıyor! Osmanlı mutfağının gözdesi sultani üzüm ihracata hazırlanıyor!

Aslanpınar, "ticari kazanç" nitelendirmesi için en önemli ölçütün işlem sayısındaki çokluk olduğunu belirtiyor. Aynı yıl içinde veya takip eden yıllarda art arda yapılan satışlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Şirket sahibi olmak veya vergi mükellefi olmak şartı aranmaz, sıradan vatandaşlar da bu kapsama girebilir.

20 yıl sonrası için bile vergi yükümlülüğü doğabilir

Ticari kazanç kapsamına giren işlemler için 20 yıl öncesine ait alım satımlarda bile vergi yükümlülüğü doğabilir. Ayrıca, vergi mükellefiyeti açılmadığı için özel usulsüzlük cezası da kesilebilir.

Miras veya bağış durumunda ne olur?

Alım tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılan gayrimenkuller için "değer artış kazancı" vergisi ödenmesi gerekir. Ancak 5 yıl sonra satılan gayrimenkuller bu vergiden muaftır. Miras veya bağış yoluyla edinilen gayrimenkuller ise alım tarihinden bağımsız olarak bu vergiden muaftır.

Tapuda değeri düşük göstermenin karşılığı ne?

Tapuda değeri düşük göstermek, satış değeri ile arasındaki farkı artırarak ödenecek gelir vergisini yükseltir. Bu nedenle, doğru beyanlarda bulunmak önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi