Yerel Seçim Adaylarının Gönderdiği SMS’ler Yasal Değil.

Yerel Seçimlere Yaklaşırken hepimizi belki de çileden çıkartan durumlardan biri de tüm aday adayları dahil ayrı ayrı gönderilen SMS’ler. Tahmin edersiniz ki bu durum yasal değil.
298 sayılı Kanun’un “Basın, iletişim araçları ve internette propaganda” başlıklı 55/B maddesinin birinci fıkrasında “Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilirler” şeklinde düzenlenmiştir.
Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında ise vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacağı ancak siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajların her zaman serbest olduğu hususuna yer verilmektedir.
Anılı düzenlemeler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununu ile birlikte değerlendirildiğinde siyasi partilerin sadece kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar göndermek amacıyla kişisel veri olan iletişim verisini işlemesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Bir başka ifade ile üyesi olmadığınız halde size gönderilen siyasi mesajlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırıdır.
Burada Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen başvuru sürecinin yürütülmesi halinde bu kuralı ihlal eden kişilerin binlerce liralık idari para cezası ile karşılaşması mümkündür. 

Trafik Parasını İndirimli Ödeme Süresi 1 Ay’a Çıkartıldı.

“Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik, Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda artık 1 ay içerisinde ödenen trafik cezalarında %25 indirim gerçekleştirilecek. Eskiden bu süre 15 gün olarak düzenlenmişti.

Yargıda Parasal Sınırlar Artırıldı

Tüketici Hakem Heyetleri parasal sınırı VUK Tebliğinde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda 2024 yılında yapılacak başvurular bakımından parasal sınır 104.000 TL olarak belirlenmiştir.
Adli yargıda ise senetle ispat sınırı 23.450-TL, istinaf kanun yoluna ilişkin parasal sınır 28.250-TL, temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırı ise 378.290-TL olarak belirlendi. Saygılarımla.