İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Haziran ayında 257 milyar 964 milyon 200 bin TL'ye ulaştı. Bu varlığın büyük bir kısmı tahvil ve mevduatta değerlendirilirken, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kapsamında yapılan ödemeler de dikkat çekti.

Fonun dağılımı ve kullanımı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlığı, Haziran 2024 itibarıyla 257 milyar 964 milyon 200 bin TL'ye ulaştı. Bu varlığın dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Yüzde 66,93'ü tahvilde

Yüzde 31,95'i mevduatta

Yüzde 1,12'si Takasbank Para Piyasasında

Fonun bu şekilde dağıtılması, güvenli ve istikrarlı getiri sağlama amacı taşıyor.

Ödeme yapılan kişi sayısı ve miktarı

2024 Haziran dönemi itibarıyla işsizlik ödeneği kapsamında 377.053 kişiye toplam 2.846.282.026 TL ödeme yapıldı. Bu ödemeler, işsiz kalan kişilerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

İşsizlik ödeneği ve başvurular

Mart 2002 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar işsizlik ödeneğine başvuran 19.860.244 kişiden, 10.792.454 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu süre zarfında hak eden kişilere toplam 84.711.547.653 TL ödeme yapıldı.

Eylül 2005 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar başvurusu alınan 4.319.661 kişiden, hak kazananlara toplam 38.199.719.848 TL kısa çalışma ödeneği ödendi. 2024 Haziran döneminde, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte, 349 kişiye 376.490 TL ödeme yapıldı.

Destek alan kişi sayısı ve ödeme tutarı

Nisan 2020 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar 3.200.868 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda, hak eden kişilere toplam 14.686.151.523 TL ödeme yapıldı. 2024 Haziran ayında ise, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 158 kişiye 331.730 TL ödeme yapıldı.