Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), İzmir’deki Lemförder fabrikasında yapılan işlerin bir kısmının Sakarya’da bulunan başka bir tesise kaydırılacağı bilgisine ulaştıklarını ve bu durumu kamuoyuyla paylaştı. Sendika, bu kararın işçileri işsiz bırakma riski taşıdığını belirtti.

G R S S J Q W Q A A6Ka3

İşçi örgütlülüğüne darbe mi vuruluyor?

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu, işverenin bu adımının işçilerin işlerini kaybetme tehlikesi oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, bu girişimle asıl hedefin Birleşik Metal-İş’in işyerindeki örgütlülüğünü zayıflatmak ve işçilik maliyetlerini düşürmek olduğu belirtildi.

G R S S J P X A A A Az2B

"İşyerinin taşınması kabul edilemez"

ZF Lemförder fabrikasındaki işçilerin haklarına veya işlerine yönelik herhangi bir saldırı olduğunda, bu saldırılara karşı durulacağını belirten sendika, şu ifadeleri kullandı:

“ZF Lemförder fabrikasında çalışan üyelerimiz, uzun yıllar içinde işyerinde yetişmiş, kaliteli ve düzenli üretim yapan, fedakârca çalışarak şirkete olağanüstü kârlar kazandıran kalifiye işçilerdir. Gerektiğinde ailesinden ve kendi hayatından fedakârlık yaparak işyerinin gelişimi için alın teri döken üyelerimizin çalıştıkları işyerinin, sendikamız ile müzakere edilmeden, iki yüze yakın işçiyi işsiz ve ekmeksiz bırakacak şekilde bir çırpıda başka bir kente taşınması hazırlığı, bizler için kesinlikle kabul edilemez.

Şişecam, Hollanda'da yeni bir şirket kurdu! Şişecam, Hollanda'da yeni bir şirket kurdu!

G R S S J X Xo A A7 B2I

Şirketin karar aşamasına geldiğini anladığımız bu sürecin arkasındaki nedenin, işyerinde son yıllarda yapılan toplu sözleşmeler sayesinde kazanılan hakların tırpanlanması, grup bünyesinde reel ücretlerin ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amacı taşıdığının farkındayız. Aynı zamanda bu taşınma hazırlığının başka bir sendikanın yetkili olduğu işletme bünyesinde yapılması, grup içinde sendikal güç dengesinin değiştirilerek, işçilerin örgütlülüğünün zayıflatılmasını hedeflediği açıktır.

Sendikamız, işverene ve işveren sendikası MESS’e gönderdiği yazılarda, yıllarını bu fabrikaya vermiş üyelerimizin, işlerine mevcut fabrikada veya yakın bir bölgede devam etmeleri gerektiğini açıkça belirtti ve gerektiğinde ZF işçilerinin demokratik eylem haklarını kullanmaktan geri durmayacağı konusunda şirketi uyarmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi