Ağır regl semptomları yaşayan kadınların beşte dördü, kendilerini işe gidemeyecek kadar kötü hissettiklerinde çalıştıklarını belirtiyor. Yarısından fazlası ise işe gitmeyecek kadar iyi olmadıklarını ifade ediyor. Ancak bu kişilerin yarısından fazlası, bu durumu yöneticilerine açıklamıyor.

Regl izni: Hangi ülkelerde uygulanıyor, kadınların deneyimleri neler? - BBC  News Türkçe

CHP'li Sarıbal'dan 'kırmızı mercimek' yorumu CHP'li Sarıbal'dan 'kırmızı mercimek' yorumu

Birleşik Krallık merkezli Personel ve Gelişim Enstitüsü (CIPD) tarafından yapılan araştırmaya göre, regl döneminde kadınların en yaygın şikayetleri karın krampları, sinirlilik, yorgunluk ve şişkinlik olarak sıralanıyor. Araştırmacılar, katılımcı kadınların yaklaşık olarak altısının daha zor konsantre olduğunu ve yarısının daha stresli hissettiğini ortaya koydu. Bu kadınların yaklaşık yarısı, regl dönemlerinde iş arkadaşlarına veya müşterilere karşı daha sabırsız olduklarını belirtiyor.

Kadınların büyük çoğunluğu, regl semptomları hakkında patronlarına dürüst olmaktan çekiniyor. Yapılan bir araştırmaya göre, kadınların %45'i konunun önemsizleştirileceğini düşünüyor ve %43'ü çok utandıklarını ifade ediyor.

İnsan kaynakları ve insan gelişimi alanında uzmanlaşmış CIPD, işyerlerini yöneticileri regl dönemi konusunda eğitmeye ve bu konuda yaşanan damgalamayı ele almaya çağırıyor. Ankete katılan her 10 kadından sadece biri, çalıştıkları kurumların regl ve adet dönemi sağlık sorunlarıyla ilgili yardım sunduğunu belirtmiş.

CIPD'den çağrı

CIPD'nin kıdemli siyasi danışmanı Claire McCartney, regl dönemi ve iş yerinde destek konusundaki son raporlarının, daha anlayışlı bir çalışma ortamı ihtiyacını vurguladığını belirtiyor. Menstruasyonun birçok çalışan için doğal bir süreç olduğunu ve bu durumun iş hayatını etkilememesi gerektiğini vurguluyor.

Çözüm önerileri

İşverenlerin daha esnek çalışma uygulamaları benimsemesi ve yöneticileri bu konuda eğitmeleri, menstrüasyon semptomları yaşayan çalışanların iş hayatını önemli ölçüde iyileştirebilir. Ayrıca kapsayıcı ve destekleyici bir iş ortamı oluşturarak, işletmeler regl dönemi semptomları yaşayan çalışanların başarılarına engel olmayacak bir ortam sunabilirler.

Editör: Mehrican Candemir