Ticaret Bakanlığı 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi Ticaret Bakanlığı 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

AK Parti milletvekillerinin sunduğu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif, birçok alanda değişiklikler öngörüyor ve çeşitli kamu kurumlarının işleyişine dair yeni düzenlemeler getiriyor.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun düzenlemeler

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) gelirleri arasındaki "genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları" hükmüne yönelik kararı doğrultusunda, bu hüküm TSE ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a dahil edildi.

Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan taşıt ve iş makinelerinin satışıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki veriliyor. Bu satışlar, açık ihale veya e-ihale yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Damga vergisi istisnası

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan yatırım sözleşmeleri, yatırım teşvik belgelerine benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacak.

BOTAŞ ve TPAO'ya yönelik düzenlemeler

BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı yürütülmesi için vergi borçları, Hazine'den alacaklarına karşı mahsup edilecek. BOTAŞ'ın doğal gaz alımları Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulacak ve TPAO'nun sağlanan istisnalardan yararlanabilmesi amaçlanıyor.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Japonya'dan sağlayacağı dış finansmana Hazine geri ödeme garantisi verilecek. Bu kapsamda doğacak Hazine alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olacak.

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu'na özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı yetkilendirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı personeli

Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemler tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.

Gelir uzmanları ve yardımcılarının görev ve sorumlulukları düzenleniyor. Defterdar kadrosu, vergi dairesi başkanı kadrosuna denk olacak şekilde belirleniyor.

Deprem bölgesindeki belediyeler

Kamu ve özel statüdeki kurum ve kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde görev alanlara yönelik ücret sınırlaması getiriliyor. Birden fazla görevde bulunanlar, sadece bir görev için ücret alabilecek.

Deprem bölgesindeki nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalması engelleniyor. Bu kapsamda 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.

Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi

Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler, Cumhurbaşkanınca alınacak kararla yürürlüğe girecek. Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'nde yer alan kayıtlar, Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilecek.

Bu düzenlemelerle kamuda tasarrufun artırılması ve çeşitli kamu kurumlarının daha etkin çalışması hedefleniyor. Tasarının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.