Toplam 1533 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen veya sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen 88 bin 455 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

Sahte sigortalılık ve iş yerlerine karşı hızlı denetim

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini artırdı. "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden yürütülen çalışmalar, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu iller başta olmak üzere Türkiye genelinde 101 bin 794 denetimi kapsadı. Bu denetimlerde, 1533 iş yerinin sahte olduğu ve 88 bin 455 kişinin çalışmadığı halde sigorta primi ödendiği tespit edildi.

Sahte sigortalılığın iptali

SGK, sahte olduğu belirlenen sigortalılıkları iptal ederken, bu yolla bağlanan aylıkları ve yapılan maaş ödemelerini faiziyle geri aldı. Sahte hizmetleri silerek, sahteciliğin tespiti halinde iş yerlerine de yaptırımlar uyguladı. Başlangıçtan beri sahte olduğu tespit edilen iş yerlerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal edilirken, yersiz yararlanılan teşvik ve destekler gecikme cezası ve gecikme zammıyla tahsil edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'da konuştu: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'da konuştu:

Sahte sigortalılık, tanıdıklara ait iş yerlerinde yaygın

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığın sosyal güvenlik sisteminin kronik sorunlarından biri olduğunu belirtti. Şahin, SGK'nın 2 bin 750 sosyal güvenlik denetmeniyle Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, sahte sigortalılığın yaygın olarak akraba veya tanıdıklara ait iş yerleri üzerinden yapıldığını söyledi. Özellikle son dönemde hamilelerin sahte sigortalılığında artış tespit ettiklerini belirten Şahin, bu yolla hem SGK'den geçici iş göremezlik ödeneği alındığını hem de özel hastanelerdeki doğum masraflarının bir kısmının kuruma ödetildiğini açıkladı.

Denetmenlerin talepleri

Şahin, sosyal güvenlik denetmenlerinin diğer kamu denetim elemanlarından daha düşük özlük haklarına sahip olduklarını belirterek, özlük haklarının merkezi denetim elemanlarıyla eşitlenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, il müdürlüklerine bağlı çalışan sosyal güvenlik denetmenlerinin SGK merkez teşkilatına bağlı olarak ve büyükşehirlerde grup başkanlıkları şeklinde örgütlenmesini istediklerini belirtti. Bu taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK Başkanlığına iletildiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi