Ehliyet alırken yapılan psikolojik test yeterli mi? Ehliyet alırken yapılan psikolojik test yeterli mi?

Kanser Savaşçıları Derneği, Prof. Dr. Gürkan Sert yönetimindeki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Üçlü negatif meme kanseri, diğer türlerden daha agresif bir seyir gösterebilir ve nüks riski yüksektir. Dernek Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün, araştırmanın amacının TNBC tanısı alan hastaların ve yakınlarının tedavi ve sonrası süreçlerinde karşılaşabilecekleri ihtiyaçlara çözüm bulmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sert ise, tanı, tedavi ve sonrasında psikolojik, ekonomik ve sosyal desteklerin hastaların refahı için tıbbi tedaviler kadar kritik olduğunu belirtti.

Meme Kanseri ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular » Özel Rumeli Hastanesi

'Diğer meme kanseri türlerinden farklı'

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, üçlü negatif meme kanserinin hastalık seyri ve tedavi yanıtı açısından diğer meme kanseri türlerinden farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Hastaların genellikle genç ve ailede kanser öyküsü bulunan kadınlardan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Sönmez, klinik çalışmaların uygun hastalar için yenilikçi tedavi seçeneklerine erişimi mümkün kıldığını ifade etti. Erken tanının önemine vurgu yaparak, elle muayenenin 20'li yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini ve ailede meme kanseri öyküsü varsa mamografi yaşının 40'lı yaşlardan 30'lu yaşlara çekilmesi gerektiğini söyledi.

'Uzmanlara danışılmalı'

Ayrıca Prof. Dr. Sönmez, kanser hastalığında doğru bilgilendirmenin ve tedavi süreçlerinin uzmanlar tarafından yönetilmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, hastaların sosyal medya gibi kaynaklardan edindikleri tedavi yöntemlerine güvenmemeleri gerektiğini belirtti. Hastaların tedavi ve takip süreçlerinde mutlaka tıbbi onkoloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, sözlerini bu şekilde noktaladı.