Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler kapsamında, limanlarda gemilere verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi ve denetlenmesi, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin düzenlenmesi, sera gazı emisyon bedelinin alınması gibi konular ele alındı.

Limanlarda yeni düzenlemeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Limanlar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte, liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere ilişkin ücretlerin tespit ve denetimi Bakanlık tarafından yapılacak. Özellikle gemilerin demirleme ücretleri ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek denetlenecek.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

Gemi sahipleri için önemli bir düzenleme ise sera gazı emisyonu bedeli. Ticari gemiler, limanlara yük veya yolcu elleçlemesi yaparken saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığında belirlenen bedeli ödeyecekler. Bu bedeller, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki güncel karbon fiyatlarına göre her yıl yeniden belirlenecek ve ödenecek.

Havacılık güvenliği ve para cezaları

Havacılık alanında da önemli düzenlemeler getirilen kanunla birlikte, havacılık güvenliği tedbirleri artırıldı ve idari para cezaları yükseltildi. Ticari hava işletmeleri için uygulanacak cezalar, izin alınmaması, işletme ruhsatının eksikliği, personelin yeterlilik belgesi alınmaması gibi durumlarda ciddi artışlar gösterdi.

İmamoğlu'ndan emekliye 9 bin TL kira desteği! İmamoğlu'ndan emekliye 9 bin TL kira desteği!