Ziraat Bankası'nın 2024 yılında yapacağı personel alımları hakkında detaylı bilgileri sağladığınız için teşekkür ederim. İki farklı pozisyon için işe alım süreçleri, başvuru koşulları ve sınav detayları haberimizde özetlendi. 

Ziraat Bankası 1

Eğitim Süreci

Uzman Yardımcıları, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını tamamlamak zorundadır. Bu program, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile yürütülmektedir. Başarılı olan adaylar, Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diploması sahibi olacaklardır.

Sınav Süreci

Yazılı Sınav: 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 14:00'te İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Sınav İstanbul, Ankara ve İstanbul-Anadolu olmak üzere üç merkezde yapılacaktır.
Mülakat Süreci: Yazılı sınavı geçen adaylar, Banka tarafından yapılacak mülakata katılacaklardır.

 • İş yeri İstanbul'da bulunmaktadır.
 • Üniversite, adayların sınava gireceği yerleri değiştirebilir, ancak bu durum önceden duyurulacaktır.
 • Mülakat süreci Ziraat Bankası tarafından yürütülecektir.

Başvuru süreci ve diğer detaylar için adaylar, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ve ilgili duyuruları takip etmelidirler.

Ziraat Kopya

Sınav Süreci Detayları:

 1. Sınav Daveti:

  • Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
  • Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini gösteren "Sınav Giriş Belgesi"ni 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
 2. Yazılı Sınav:

  • Yazılı sınav 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 14:00'da ilan edilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.
  • Sınav çoktan seçmeli test şeklinde olup, toplamda 140 adet soru bulunmaktadır.
  • Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeler dışında hiçbir belge sınav girişi için geçerli olmayacaktır.
  • Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
  • Sınav merkezine getirilmesi yasak olan eşya ve malzemeler arasında kağıt, kitap, defter, cep telefonu, bilgisayar, hesap makinesi, silah ve benzeri öğeler yer almaktadır.
  • Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
 3. Sınav Bölümleri:

  • İdari Alan ve Mühendislik Alanı için ayrı ayrı olmak üzere toplam 140 adet soru bulunmaktadır.
  • Genel Yetenek bölümü ise toplamda 20 sorudan oluşmaktadır ve süresi 30 dakikadır.


Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı İşe Alımı

Pozisyon Sayısı: 150 kişi.
Başvuru Koşulları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bingöl'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı Bingöl'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı

01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen maddeleri çerçevesinde haklardan mahrum olmamak,

Belirli ağır suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Bankacılık Kanunu'na göre çalışmasının yasaklanmamış olması,

Fiziksel ve zihinsel sağlık açısından engel olmaması, (Bu durum resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir)

Askerlik durumunun tamamlanmış olması veya muaf olması,

İlgili lisans veya yurtdışı eşdeğer bölümlerinden mezun olmak veya mezun olma durumunda olmak. (İktisat, İşletme, Hukuk, Bankacılık gibi alanlar bulunurken, Mühendislik alanından adaylar için Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği gibi mühendislik dalları yer almaktadır)

Daha önce Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Başvuru Süreci: 2 Temmuz 2024 - 19 Temmuz 2024.
Sınav Tarihi: Yazılı sınav 10 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak.
Sınav Ücreti: 650 TL.
Sınav Süreci: Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar mülakata çağrılacak.
Detaylar: Başvurular https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacak. Yazılı sınav ve mülakat detayları ile ilgili bilgiler İstanbul Üniversitesi tarafından duyurulacak.

Bankacı Kopya

İdari Alan ve Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları ve ilgili diğer bilgiler:

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları

Ekonomi:

 • Mikroekonomi
 • Makroekonomi
 • Uluslararası Ekonomi
 • Para/Banka/Kredi
 • Maliye Politikası
 • İşletme Ekonomisi
 • Türkiye Ekonomisi
 • Güncel Ekonomi

Hukuk:

 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İcra-İflas Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • İş Hukuku
 • Bankacılık Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu
 • Ceza Muhakemesi Kanunu
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Muhasebe:

 • Genel Muhasebe
 • Mali Tablolar Analizi

İşletme Finans:

 • Finansal Tablolar
 • Finansal Planlama
 • Nakit Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Sermaye

Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları:

 • Genel Mühendislik (Ortak Alan):
 • Matematik I-II
 • Fizik I-II
 • Lineer Cebir
 • Diferansiyel Denklemler
 • Mühendislik Etiği
 • Ticari Aritmetik

Endüstri Mühendisliği Soruları:

 • Üretim Planlama ve Kontrol
 • Yöneylem Araştırması
 • Mühendislik Mekaniği
 • Kalite Kontrol
 • İnsan Kaynakları
 • Üretim-Benzetim
 • İstatistik
 • Ergonomi

Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin herhangi bir itiraz durumunda, adaylar İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi form doldurarak ve süreci takip ederek itirazda bulunabilirler.
Yazılı sınavda her bir bölüm baraj niteliğindedir. Başarı için 1. bölümden en az %60, 2. bölümden en az %60 ve 3. bölümden en az %50 doğru cevap alınması gerekmektedir.

Sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonuçlarına karşı yapılacak itirazlar da yine çevrimiçi form doldurularak ve ilgili süreç takip edilerek gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi İşe Alımı

Pozisyon Sayısı: 600 kişi.
Başvuru Koşulları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

Türk Ceza Kanunu'nun belirli maddeleri çerçevesinde haklardan mahrum olmamak,

Belirli ağır suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Bankacılık Kanunu'na göre çalışmasının yasaklanmamış olması,

Fiziksel ve zihinsel sağlık açısından engel olmaması,

Askerlik durumunun tamamlanmış olması veya muaf olması,

İlgili lisans bölümlerinden mezun olmak veya mezun olma durumunda olmak.

Başvuru Süreci: 2 Temmuz 2024 - 19 Temmuz 2024.
Sınav Tarihi: Yazılı sınav 10 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından 11 merkezde yapılacak.
Sınav Ücreti: 650 TL.
Sınav Süreci: Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar mülakata çağrılacak.
Detaylar: Başvurular https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacak. Yazılı sınav ve mülakat detayları ile ilgili bilgiler İstanbul Üniversitesi tarafından duyurulacak.

Dünyanın Bankası Imf

Mülakat süreci ile ilgili detaylar şu şekildedir

Mülakat Çağrısı:
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere her bir alanda alınması planlanan sayının 4 katı aday mülakata çağrılacaktır. Adayların puanları eşit ise, bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
Mülakata çağrılan adaylar, Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi olan www.ziraatbank.com.tr üzerinden ilan edilecek. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmeleri gereken belgeler bu duyuruda detaylı olarak belirtilecektir.
Mülakatlar gerçekleştirildikten sonra, adayların performansları değerlendirilecek ve başarılı olan adaylar ile yedek adaylar belirlenecektir.
Mülakat sonuçları da yine Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

İstihdam Süreci:
Adayların mülakattaki performanslarına göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir. Bu durum, mülakat sonrası yapılan değerlendirme ve bankanın ihtiyacına göre belirlenecektir.

Bu bilgiler doğrultusunda adaylar, mülakat sürecine hazırlıklarını yaparken www.ziraatbank.com.tr adresini düzenli olarak takip etmelidirler. Mülakat çağrısını ve ilgili tüm detayları bu siteden öğrenebilirler.

Her iki pozisyon için de başvuru süreci ve sınav detayları aynıdır. Başvuruların zamanında ve belirtilen koşullara uygun olarak yapılması gerekmektedir.