İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Gezi Parkı, uzun bir hukuk mücadelesinin ardından tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetimine geçti. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Mart 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devrini yasaya aykırı buldu.

Mahkeme, parkın vakıf yoluyla oluşmadığını belirterek, Taksim'deki Gezi Parkı'nın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte, Gezi Parkı'nın kontrolü tekrar İBB'nin eline geçmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Gezi Parkı'nın mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu kanıtlamış oldu. Artık parkın bakımı, düzenlemesi ve geleceği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olacak.

Bu karar, İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen Gezi Parkı'nın geleceği konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Park, artık İstanbulluların ve ziyaretçilerin huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği, şehrin yeşil alanlarından biri olarak korunmaya devam edecek.

NELER YAŞANDI?

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olan Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Kanunu 30.maddesinde sayılan şartların mevcut olduğu iddiasıyla, belediye uhdesinden çıkartıldı.

Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına 12 Mart 2021 tarihinde tapuda tescil edildi. İBB derhal hukuki yollara başvurdu. Tescil işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 9 Nisan 2021 tarihinde dava açtı. Dava, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görüşüldü.

BİLİRKİŞİ ‘VAKIF VARLIĞI YOK’ DEDİ 

Yargı aşamasında mahkemeye, uzman ve akademisyenlerden oluşan 4 vakıf hukukçusunun bilirkişi raporları sunuldu.

Raporlarda; dava konusu taşınmazlarda Sultan Beyazıt Hanı Hazretleri Vakfı’nın mülkiyet hakkının bulunmadığı, vakfiyeden ilgili parsellerin vakıf yoluyla oluşturulmuş kültür varlığı olduğuna dair bir çıkarım yapılamayacağı, taşınmazların vakıf yoluyla vücuda getirilmediği ve taşınmazda vakıf kültür varlığının bulunmadığı görüşleri yer aldı.

VAKIF ADINA TESCİL MÜMKÜN DEĞİL

Vakıflar Genel Müdürlüğü bunun üzerine gezi parkı içerisinde bir tarihte yer alan Topçu Kışlasının kültür varlığı olduğu itirazını mahkemeye sundu. Mahkeme, konunun bir de Topçu Kışlası açısından değerlendirilmesini istedi. Sanat Tarihi ve Arkeoloji Alanında uzman ve akademisyen 4 sanat tarihçisi bu konuda da mahkemeye görüş bildirdi.

Sunulan raporda; bugün mevcut olmayan Taksim Topçu Kışlasının da vakıf yoluyla inşa edilmediği, yani vakıf kültür varlığı olmadığı, Taksim Topçu Kışlasının arşiv belgeleri üzerinden inşa sürecine ve tarihsel sürecine bakıldığında da herhangi bir belge veya yayında vakıf malı olduğuna dair ibarenin olmadığı, dava konusu taşınmazların bulunduğu parsellerde bugün herhangi bir kültür varlığının izine de rastlanmadığı; bu itibarla 5737 sayılı Vakıflar Kanunu m.30'da belirtilen şartın gerçekleşmemiş olduğu ve dava konusu taşınmazın vakfı adına tescilinin mümkün olmadığı kanaati dile getirildi.  

İBB ADINA TESCİL EDİLDİ

Dosyayı karara bağlayan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İBB’yi haklı bularak, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verdi.

İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa, Gezi Parkı yeniden İBB mülkiyetine geçecek. (CUMHURİYET)