İmtiyaz Sahibi

4D Yayımcılık Tic. Ltd. Şti. adına
 

Ekrem ARSLAN
 

Genel Yayın Yönetmeni
 

Muammer KIRCA
 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 

Hüseyin ÇATAL
 

Haber Müdürü
 

Dilek YARDIMCI
 

Görsel Yönetmen
 

Ayça YERİŞ

 

Spor Müdürü
 

Murat B. BABAOĞLU