Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan 6 bin 667 metrekarelik arazi, ticaret merkezi projesi için kullanılmak üzere imar planlarıyla dönüştürüldü. Başlangıçta altı kat olarak planlanan yapı, 15 kata kadar çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtiraz Ediyor

Ruhsat İptali İçin Mahkemeye Başvuruldu

İnşaatın 15 katlı olarak devam ettiğinin ortaya çıkmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, ruhsatın mevzuata aykırı olduğunu belirterek İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Büyükşehir Belediyesi, ruhsatın iptalini ve inşaatın durdurulmasını talep ediyor.

Mimarlar ve Şehir Plancıları İtiraz Ediyor

İnşaat Projesi Eleştirildi

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, projenin ruhsatının imar kurallarına aykırı olduğunu savunarak inşaatın durdurulmasını ve ruhsatın iptal edilmesini talep ediyor.

Açıklamada şöyle denildi:

"Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarında; 'konut ve ticaret seçenekli konut alanları' için ada ölçeğinde müracaat edilmesi ve toplam inşaat alanının (emsal) geçilmemesi koşulu ile 'Yençok:15 Kat' olacak şekilde inşaat izni tanımlanmış olmasına rağmen; yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' kullanımında kalan 'Altun Yaşam Projesi'nin bulunduğu taşınmaza da 15 kat yapılaşma izni verilmiştir. Oysa; hem 10.01.2019 tarih ve 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarında hem de Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarında 'ticaret alanı' olarak belirlenen alanların 15 kat yapılaşmasına izin veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de coşkuyla kutlanıyor KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de coşkuyla kutlanıyor

Sonuç olarak; İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi 624 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 'Yençok:15 Kat' olacak şekilde inşaat izni oluşmasını sağlayan yapı ruhsatı, yasal dayanaktan yoksun bir şekilde düzenlenmiş olup açıkça yürürlükteki plan notlarına, mevzuata ve usule aykırılık taşımaktadır. Bu kapsamda; devam eden inşaat faaliyetleri derhal durdurulmalı ve söz konusu yasal dayanaktan yoksun ruhsat ileride telafisi mümkün olmayan ve hukuken geri dönülmesi imkansız sonuçlara sebebiyet vereceğinden ivedilikle iptal edilmelidir." 

Editör: Nurican ALBAYRAK