HABER EKSPRES-Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, tartışmalara neden olan Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi kapsamında, İzmir dahil birçok ilde 842 lise ve ortaokula, “manevi danışman” adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocası görevlendirilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'ne taşıdı. Ösen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde 11 soruya yer verdi.


DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen tarafından ÇEDES projesi ilgili verilen soru önergesi metninde şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 03.11.2021 yılında yapılan protokolle izmir genelinde 842 ilkokul, ortaokul ve lisede görevlendirme yapılarak uygulamaya geçilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesiyle ilgili aşağıda bulunan sorulan yanıtlanmasını talep ederim.

1. Projede yer alan manevi danışmanların görevleri ve rolleri nedir?
2. Manevi danışmanların projeye uygun olup olmadıkları hangi kriterler aracılığıyla değerlendirilmiş ve görevlendirmelerinde liyakat ilkesine bağlı kalınmış mıdır? 
3. Projenin uygulanması aşamasında görevlendirilen manevi danışmanlar, pedagojik formasyona sahip midir?
4. Projenin amaçlar doğrultusunda öngörülen "proje çıktıları nelerdir? 
5. Proje çerçevesinde düzenlenecek kurs programlarının içerikleri nedir?
6. Uygulama aşamasında projenin/kurs programlanının denetimi nasıl ve hangi yollarla sağlanacaktır?
7. Proje başarısı ya da başarısızlığı hangi kriterlerle ölçümlenecektir?
8.Öğrenciler, veliler ve eğitmenlerden projenin olumlu olumsuz sonuçları hakkında geribildirim alınacak mıdır?
9. Projeye ayrılan bütçe ne kadardır? Proje bütçesi hangi kurum ve kuruluş tarafından karşılanacaktır?
10. Milli Eğitim Bakan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı arasında imzalanan protokol haricinde görev alacak personelin görevi hakkında yasal bir çerçeve oluşturulmuş mudur?
11. Ülkemizde gerçekleşen deprem ve son dönemlerde gündeme gelen akran zorbalığı gibi konulan göz önünde tutularak, öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlanına cevap verebilecek, KPSS'ye başvurmuş 21 bin 895 rehber öğretmen aday program kapsamında neden değerlendirilmemiştir?"