Numan Kurtulmuş: Erzurum Kongresi, güçlü bir Meclis'in temellerini attı Numan Kurtulmuş: Erzurum Kongresi, güçlü bir Meclis'in temellerini attı

Yeni haftada komisyonların gündemi de oldukça yoğun. Adalet Komisyonu 9'uncu Yargı Paketi'ni, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifini ve kamuda tasarruf tedbirlerini görüşmek üzere toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 9 Temmuz Salı günü başlayacak. Yeni haftada görüşülecek kanun tekliflerinden biri kamuda tasarruf tedbirleri olacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklifle tasarruf tedbirlerini izleme, denetim ve raporlama yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek.

Tasarruf tedbirlerine uymayan personele yaptırım yolu açılacak. Deprem bölgesindeki illerde, nüfus kaybının hizmete yansımaması için adım atılacak.

Kanun teklife göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikâyet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'öğretmenlerin fonlandığına" dair açıklamasını kınayarak, "Bu salonda görüşülen kanun tasarısının hazırlanma ve görüşülme şekli samimiyetsizliğini gösteriyor. Tasarı da görüşlerimiz alınmadı. Bu tasarı öğretmenlerin haklarını gasp ettiği için tasarıyı kabul etmiyoruz, gerçek bir meslek kanunun hazırlanması için birlikte çalışmayı öneriyoruz. Bu tasarı ile 100'ün üzerinde eğitim alan öğretmenler yok sayılmadı. Milli Eğitim Akademilerinde eğitime tabi tutmak öğretmenlerin atanmaları önünde yeni barikattır.

9'uncu Yargı Paketi

9'uncu Yargı Paketi'nin ilk görüşmeleri ise Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifte, hakaret suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınacak. Yalnızca hukuk fakültesi mezunları, uzlaştırmacı olabilecek. Ara buluculuk için avukatlık mesleğinde en az beş yıllık kıdem şartı aranacak.

AKP’nin Meclise sunduğu paketle birlikte gündeme gelen "etki ajanlığı" çok tartışılmıştı. Teklifte yer alan ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak nitelendirilen bir maddeyle TCK’nın 328. maddesinde tanımlanan “casusluk” ve 339. maddesinde düzenlenen “Devletin güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma” suçlarına ek olarak yeni bir suç tanımı yapılmıştı.

Edinilen bilgilere göre "etki ajanlığı" bölümü tekliften çıkarıldı.

Teklife göre Millî Eğitim Akademisi kurulacak

Mecliste bu hafta görüşülecek kanun tekliflerinden biri de Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi.

Düzenleme ile tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklifin eleştirilen yanlarından biri ise Milli Eğitim Akademisi kurulacak olması. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

Mülakatın kaldırılmaması öğretmenleri hayal kırıklığına uğrattı

Teklif yasalaşırsa hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilecek. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacak. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Milli Eğitim Akademisi ile ilişiği kesilecek.

Kamuya öğretmen alımında 14-28 Mayıs 2023'teki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülakatın kaldırılacağını vadetmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu yılın mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Şu anda mevcut duruma göre, öğretmen atamalarında mülakat yüzde 100 etkili" diyerek mülakatın süreceğini belirtti. Mülakatı kaldıracak düzenleme yasa teklifine alınmadı.

Editör: Sercan Engerek