İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erdal İn, Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) hakkında önemli bilgiler verdi. EBUS ile bronşların arkasındaki yapılardan biyopsi alınabildiğini ve bu sayede birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli gelişmeler sağlandığını belirten İn, bu yöntemin akciğer kanserinin tanı ve evrelendirilmesinde, göğüs kafesi içinde lenf nodu büyümesi yapan lenfoma gibi tüberküloz gibi hastalıkların tanısında kullanıldığını aktardı.

EBUS Nedir?

Bronkoskopi ve ultrason teknolojilerinin birleşiminden oluşan EBUS, bronşların iç ve çevresindeki dokuları ayrıntılı olarak incelemeyi sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde görülmeyen bronşların arkasındaki lezyonlardan biyopsi alınarak tanı koymak mümkün hale gelmiştir.

Türkiye'nin ilk insansız kara aracı 'Alpar' yurt dışında tanıtılacak Türkiye'nin ilk insansız kara aracı 'Alpar' yurt dışında tanıtılacak

Prof. Dr. Erdal İn'in Açıklamaları

Prof. Dr. Erdal İn, EBUS'un son yıllarda kullanımının yaygınlaştığını ve birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli gelişmeler sağladığını vurguladı. İn, EBUS'tan önce hastaların bu işlem için ameliyat masasına yatmak zorunda olduğunu, bu durumun da çeşitli riskler taşıdığını belirtti. EBUS ile basit bir bronkoskopik yöntemle özel bir iğne kullanarak lenf nodlarını ya da kitlelerin içinden biyopsi alıp tanı koymak mümkün hale geldiğini ifade eden İn, bu sayede hastaların ameliyat risklerinden korunmuş olduğunu da sözlerine ekledi.

Editör: Emir Çetintaş