Borca batık olma durumu aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde tarif edilebilir:

1-Şirketin özvarlığının ekside olması,

2-Şirketin borçlarının toplamının, alacakları toplamları ile şirket mevcutlarının toplamından fazla olması,

3- Şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması.

Şirketlerin borca batık olmaları şirket aktiflerinin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi halidir.

Bu bağlamda, şirketin ortaklara olan borcu borca batık olmasına yol açar mı?

Ortaklara Borçlar İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara olan borçlardır. Yani, şirketin alacaklıları 3. şahıslar değil, kendi ortaklarıdır.

Ortaklara borçları nedeniyle öz kaynakları  negatif  olan bu şirket borca batık sayılacak mıdır?

Kanımızca, bu şirketin borca batık sayılmaması gerekmektedir. Şirketin alacaklıları ortaklarıdır ve üçüncü kişilerin şirketi mali açıdan zor duruma düşürecek bir baskıları olmayacak ve şirket de borçlarını ödeyememe gibi zor bir durumla karşılaşmayacaktır.

Ancak,Türk Ticaret Kanunu’nda alacakların ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabileceği belirtildiğinden ortakların alacaklarını  şirketin sermayesine ilave etmeleri durumunda şirketin öz kaynakları  pozitife dönecek ve şirket borca batık görünümünden kurtulacaktır.

Diğer taraftan ortaklardan temin edilecek borç tutarının şirketin öz sermayesinin üç katını aşmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Aksi takdirde şirket vergi incelemesi ile karşı karşıya kalınabilecek, bu sebeple de şirketin öz sermayesinin üç katını aşan ortak alacaklarını  şirketin sermayesine ilave etmeleri uygun olacaktır.