AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gönüllüleri, afet ve acil durumlar sırasında AFAD tarafından koordine edilen yardım ve destek faaliyetlerine katılan bireylerdir. Bu gönüllüler, afetlerin etkilediği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına, yardım dağıtımına, psikososyal destek sağlamaya ve benzeri faaliyetlere katılarak topluma hizmet ederler.

İlginç dini ritüeller var mı? | İşte dünyanın en ilginç 5 dini ritüeli İlginç dini ritüeller var mı? | İşte dünyanın en ilginç 5 dini ritüeli

AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler şunlar olabilir:

  1. Yaş Sınırı: AFAD gönüllüsü olmak için genellikle belirli bir yaş sınırı bulunmaktadır. Bu sınır, AFAD'ın belirlediği politika ve programlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

  2. Eğitim ve Beceri: Bazı durumlarda, AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerden belirli bir eğitim düzeyi veya belirli becerilere sahip olmaları beklenir. Örneğin, ilk yardım eğitimine katılmış olmak veya arama kurtarma konusunda deneyime sahip olmak gibi.

  3. Sağlık Durumu: AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin genellikle sağlık durumlarına ilişkin belirli standartları karşılamaları gerekmektedir. Sağlık sorunları olan bireylerin bazı faaliyetlere katılmaları mümkün olmayabilir.

  4. Motivasyon ve İsteklilik: AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin afetlere karşı duyarlılık göstermeleri, topluma hizmet etme isteğiyle hareket etmeleri ve gönüllü olarak katkı sağlamaya istekli olmaları beklenir.

Editör: Nurican ALBAYRAK