2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, ülkemizde 15 yaş ve üstü yetişkinlerin %6,9'u astım teşhisi almıştır. TÜİK'in 2022 verilerine göre ise solunum sistemi hastalıkları ölümlerinin %13,5'ini oluşturan astım, ölümlerin %0,3'ünün sebebini teşkil etmektedir.

Astım Belirtileri ve Tanısı

Astımın belirtileri arasında tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük bulunur. Doğru tanı için solunum fonksiyon testleri önemlidir.

Astım Tedavisi ve Önemi

Astım tedavisinin hedefi hastalığın semptomlarını kontrol altına almak ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. İlaç tedavisi, tetikleyicilerden uzak durma, diğer hastalıkların tedavisi ve düzenli egzersiz bu sürecin önemli bileşenleridir.

Yenilikçi Tedavi Yaklaşımları

Uluslararası ve ulusal rehberler, nefes açıcı ilaçların tek başına değil, inhaler kortizon ile birlikte kullanılmasını önermektedir. Bu yaklaşım, astım kontrolünü artırmada önemli bir adımdır.

İzmir'de sağlık hizmetleri evlere kadar ulaşıyor İzmir'de sağlık hizmetleri evlere kadar ulaşıyor

Astımın Kontrolü İçin Öneriler

Astım kontrolünü sağlamak için düzenli ilaç kullanımı, sigara ve diğer tetikleyicilerden uzak durma, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz önemlidir.

Astım Eğitiminin Önemi

Astımlı hastaların bilgi sahibi olması, hastalığı yönetmede kritik bir adımdır. Bu nedenle, hastalara hastalık hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir.

Dünya Astım Günü ve Eğitim Faaliyetleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliğiyle Dünya Astım Günü'nde eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmektedir. Bu yılın teması "Astımda Eğitim Güç Verir: Bilgi Anahtardır" olup sağlık çalışanları ve hastalar için çeşitli etkinlikler planlanmaktadır.

Editör: Egemen Sayın