İklim Değişikliğiyle Mücadelede Orman Yangınlarının Rolü | Geleceğimizi Korumak İklim Değişikliğiyle Mücadelede Orman Yangınlarının Rolü | Geleceğimizi Korumak

Sürdürülebilirlik konusundaki çabalara odaklanan markaların, tüketiciler nezdinde daha fazla tercih edildiğini belirten İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel Selvi, bu durumun artık sadece ürünleri değil, markaların çevre bilinci gibi değerleri benimsemesini de içerdiğini ifade etti. Markaların yeşil yaklaşımları benimsemesinin, tüketiciler tarafından takdir gördüğünü vurguladı.

Pandemi sürecinin tüketici davranışlarında önemli bir değişim yarattığını dile getiren Selvi, çevreye duyarlılık konusunun daha fazla öne çıktığını belirtti. Bu süreçte, tüketicilerin sürdürülebilirliğin önemini daha da arttırdığını söyledi. Sürdürülebilirlik konusundaki çabaların ekonomik krize rağmen arttığını ve yöneticilerin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Son olarak, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki çabalarının önemli olduğunu ve yöneticilerin bu konuya odaklandığını ifade etti. Selvi, şirketlerin iklimle ilgili çalışmalarını da değerlendirerek, bu çalışmaların domino etkisi yaratarak diğer markaların da bakış açısını değiştirebileceğini söyledi.

İnomist İletişim Danışmanlığı'nın, iletişim alanındaki yenilikleri kullanarak kurumların marka değerini artırmayı hedeflediğini belirten Selvi, ajansın sunduğu hizmetler arasında marka iletişimi, medya ilişkileri yönetimi, pazarlama iletişimi gibi alanların bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi