Gazze'de insanlık dramı | can kaybı artıyor! Gazze'de insanlık dramı | can kaybı artıyor!

"Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan son değişikliklerle birlikte, bilirkişilere ödenen ücretlerde vergi istisnası getirildi. 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme, bilirkişilere önemli bir avantaj sağlıyor” açıklamalarında bulunan Hüseyin Yörükoğlu, detayları aktardı.
İSTİSNA KİMLER İÇİN UYGULANACAK?
Konuyu örneklerle detaylandıran Yörükoğlu, “Yasa değişikliği ile birlikte, bilirkişilere ödenen ücretlerde vergi istisnası getiriliyor. 7349 sayılı kanun ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hizmet erbabının belirli bir kısmı için gelir vergisi istisnası sağlanıyor. Yapılan düzenleme, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve sporculara yapılan ödemeleri kapsıyor. Ancak, bu istisna belirli koşullara bağlı olarak uygulanacak. Örneğin, bir işverene bağlı olarak çalışan bilirkişiler için istisna, sadece en yüksek ücret gelirine uygulanacak. Bu istisna, 7349 sayılı kanun kapsamında yer almakta ve hizmet erbabının belirli bir kısmını kapsamaktadır. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, ‘Ödemelerin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği’ ifadesi yer alıyor” diye konuştu.
VERGİ İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALI?
Halen başka bir işverenden ücret almayan bilirkişi ücretlerinden kesilmiş olan vergilerin iadeleri gerçekleştirilmemiş olup, üstelik söz konusu ücretlerden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaya devam edildiğini de vurgulayan Yörükoğlu, “İlgili kişilerin, vergi istisnasından yararlanabilmek için adliyelerdeki İdari İşler Müdürlüğü veya veznelere başvurmaları gerekecek. Fazla kesilen vergilerin iadesi için ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmekte. Ancak, bu başvuruların sonuçlanması için henüz bir çözüm bulunmamakta ve süreç devam etmektedir” dedi.