İdari Para Cezaları, Harç ve Parasal Sınırlar Artırıldı

Son dönemdeki vergi düzenlemeleri, resmi gazetede yayımlanan tebliğle birlikte 2024 yılında uygulanacak vergi yenileme oranını belirledi. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için bu oran yüzde 58,46 olarak belirlendi. Bu durum, 2024 yılına ait trafik cezalarından tutun harç ve mahkeme parasal sınırlarının tamamında %58,46'lık bir artışı beraberinde getirmektedir.

AYM Evlat Edinen ve Çocuk Arasında En Az 18 Yaş Olma Zorunluluğu Yoktur Dedi

19 Ekim 2023 tarihinde resmî gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı, evlat edinme konusunda önemli bir hukuki gelişmeyi beraberinde getirdi. 1984 doğumlu B.V, 2006 yılında evlendiği F.K'nin 2000 doğumlu kızı Y.C'yi evlat edinmek için dava açtı. Ancak, Yargıtay'ın "evlat edinilenin en az 18 yaş küçük olması gerektiği" şeklindeki yasal şartı nedeniyle açılan dava reddedildi. Bu kararın ardından Y.C, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkeme'sine başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, mevcut düzenlemenin bazı durumları göz ardı ederek çocuğun üstün yararını koruma ilkesine ve aile hayatı ilişkilerine zarar verdiği belirtildi. İstisnai halleri ve haklı talepleri dışında bırakan bu eksik düzenleme, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmasına neden oldu. Anasaya Mahkemesi vermiş olduğu karar ile benzer ihlallere sebebiyet verilmemesi adına kararı TBMM iletti.

Ticari Şirketlerde Kuruluş Sermayesi Miktarları Arttırıldı

25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari şirketlerde kuruluş sermayesi miktarlarına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Anonim şirketler için öngörülen en az esas sermaye tutarı 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketler için ise 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Halka açık olmayan anonim şirketlerde ise kayıtlı sermaye sistemi kabul edildi ve başlangıç sermayesi 500 bin liradan az olamayacak şekilde düzenlendi. Belirlenen bu yeni miktarlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olup, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler için uygulanacaktır.