E-ticaret Siteleri Kredi Kartı Bilgilerinin Girilmesini Zorunlu Tutamaz (2023/567 Sayılı Karar)

Bir tüketicinin e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapacağı sırada ödeme ekranında açılan “kredi/banka kartı ekle” butonu ile kredi/banka kartı bilgilerini kaydetmesinin zorunlu tutulduğu ve yine tüketiciye yeterli aydınlatma da yapılmadığı bir şikâyet kapsamında 500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Özlük Dosyasının Tüm Personel İle Paylaşılması Hukuka Aykırıdır (2023/646 Sayılı Karar)
Bir üniversitenin fakülte dekanı imzasıyla gönderilen bir e-posta ekinde bulunan dosya ile, üniversitede çalışan tüm öğretim üyelerinin sicil numaralarını, çalıştıkları birimi ve izin durumlarını gösterir verilerin fakültenin idari ve akademik tüm kadrosuna aktarıldığı olayda, Kurum ilgili işlemi yapan personel hakkında disiplin soruşturması yürütülmesine ilişkin karar verdi.

Tüketicinin Konaklama Bilgilerini 3. Kişi ile Paylaşan Otele Yaptırım (2023/1327 Sayılı Karar)

Bir otelde konaklayan kişinin kişisel verilerinin, otel çalışanı tarafından üçüncü kişilere paylaşılması iddiasına ilişkin şikâyette, sosyal medya üzerinden ilgili kişiye oteldeki konaklama bilgilerini içeren bir belge gönderildiği ve bu belgenin otel çalışanı tarafından paylaşıldığı iddia edilmiştir. Otel, bu belgenin temizlik görevlileri tarafından kullanılan standart bir belge olduğunu savunmuştur. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, belgenin içerdiği kişisel verilerin ölçüsüz bir şekilde işlendiğini ve güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını belirleyerek otel hakkında 500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Kişinin İbadet Esnasındaki Görüntüleri Kişinin Onayı Olmadan Kaydedilemez (2023/1356 Sayılı Karar)

Personelin özel nitelikli kişisel verisi niteliğindeki ibadet etme görüntülerinin işveren tarafından kayıt altına alınması, açık rıza alınmadan gerçekleştirilmiş ve yasal olarak gerekçelendirilememiştir. İşverenin açık rızasını almadan gerçekleştirdiği bu veri işleme faaliyeti, Kanun'un genel ilkelerine ve özel nitelikli verilere ilişkin işleme şartlarına aykırıdır.
Burada işverene 300.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yemek Kartlarında TC Kimlik Numarası İşlenmesine Gerek Yok (2023/1430 Sayılı Karar)

Karar, yemek kartı hizmeti sunan bir şirketin mobil uygulamasında T.C. kimlik numarasının işlenmesiyle ilgilidir. Şirket mobil uygulamasına kaydolurken müşterilerden T.C. kimlik numarası istemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, T.C. kimlik numarasının genel nitelikte kişisel veri olduğunu ve bu bilginin işlenmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesindeki hukuki sebeplere dayanmaksızın yapıldığını değerlendirmiştir. Ayrıca, T.C. kimlik numarasının telefon numarasına nazaran daha önemli bir veri olduğunu belirtmiş ve bu bilginin işlenmesinin kişisel verilerin amaca uygun ve ölçülü işlenmesi ilkesine aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Yemek kartı şirketi hakkında 200.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Orantısız Bir Şekilde Ses ve Görüntü Kaydı Alınmamalı (2023/1461 Sayılı Karar)
Ses kaydı alınması suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’un ilgili şartlarından herhangi birine dayanılmaksızın gerçekleştirildiği ve karara konu okul tarafından karşılık aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ispat edemediği, bu bakımdan 230.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Reklam Amaçlı SMS Gönderilmesi İçin Alınan Onay Özgür İradeyi Sakatlamamalı (2023/1653 Sayılı Karar)

Yapılan şikâyete göre bir tüketici mağazadan alışveriş yaparken, alışveriş kartı istemesi üzerine telefonuna onay kodu gönderildiğini, ardından bu kodu görevliye okuduğunu ve bu şekilde kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini fark etmiştir. İnceleme sonucunda alışveriş sırasında ticari elektronik ileti gönderilmesi suretiyle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızanın alınmasının özgür iradeyi etkileyebileceğini değerlendirilmiştir. Ayrıca, aydınlatma ve açık rıza onay kodunun aynı kısa mesaj içerisinde sunulmaması istenmiş ve yapılan işlemlerin sonucu hakkında bilgi verilmesi talimatlandırılmıştır.