Milli Eğitim Bakanlığı, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını tamamladı. Taslakta, yeterli görülmeyen öğretmenlerin merkeze çekilerek farklı görevlere atanmaları planlanıyor. Bununla birlikte, öğretmenlik mesleği yeterliklerindeki eksikliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için çeşitli eğitim programları da sunulacak.

Öğretmenlerin değerlendirme süreci

Taslakta öne çıkan bir madde, "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" olarak belirlendi. Mesleki yetersizlik gösteren öğretmenler, veri analizi gibi görevlerde çalıştırılacak. Bu değerlendirme süreci, Bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek.

Yapay zekâ artık ders! Yapay zekâ artık ders!

Söz konusu taslakta konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır.

Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır."

Öğretman Atama Kararı

Tartışmalar ve beklentiler

Öğretmenlik mesleği üzerinde yapılan bu değişiklikler eğitim camiasında tartışmalara yol açtı. Bazıları, bu kanunun öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayacağını düşünürken, diğerleri ise mobbing endişesi taşıyor.

Editör: Hatice Köylü