Urla'da 19 Mayıs heyecanı! Urla'da 19 Mayıs heyecanı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Aliağa'da iki yeni gemi söküm tesisinin onaylanması için süreç başlattı, ancak bu karar, yaşam savunucularının tepkisine neden oldu. Komisyonun geçen pazartesi günü başlattığı bir aylık görüş alma süreci, Aliağa'daki söz konusu tesislerin AB onaylı tesis sayısını 11'e çıkarabileceği bir aşamaya gelmiştir.

Gemi Söküm Platformu'ndan (NGO Shipbreaking Platform) avukat Ekin Sakin'in ifadesine göre, AB Komisyonu, her altı ayda bir güncellenen AB onaylı gemi geri dönüşüm tesisleri listesini yenilemektedir. Ancak Sakin, bu sürecin toplumun görüşlerini alması bakımından oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Aliağa'daki mevcut AB onaylı tesislerin birçoğunda eksiklikler tespit edildiğine dikkat çekerek, bu tesislerde yaşanan sorunların çözümünün ya sağlanmadığını ya da etkili bir yaptırım uygulanmadığını belirtmiştir.

Ayrıca, Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) AB Komisyonu'na sunduğu görüşte, gemi söküm tesislerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının yetersiz olduğu ve denetimin yetersiz kaldığı vurgulanmıştır. Denetimler neticesinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle etkin bir yaptırım mekanizmasının olmadığına da dikkat çekilmiştir. Sendika, bu tesislerin hem işçilerin hem de Aliağa ve İzmir'de yaşayan halkın sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirtmiştir.

Birçok hukukçu ve yurttaşın verdiği görüşlerde de denetimsizlik vurgusu öne çıkmıştır. Mevcut tesislerin insan ve çevre sağlığı açısından riskli olduğuna işaret edilmiş ve eksikliklerin giderilmesi beklenmeden yeni tesislere onay verilmesinin endişe verici olduğu ifade edilmiştir.

Editör: Sude Kula