Gayrimenkul için Strateji Geliştirme Platformu (GİSP) İzmir Grubu, Mart Ayı Yuvarlak Masa Toplantısını kır-kent ayrımı yapılmadan hızla büyüyen, değişen, dönüşen çarpık kentleşmeyle yoğun göç alan şehirlerin ve buna bağlı olarak çevrenin, doğanın, sosyokültürel yapının bozulmasını, bunlardan doğan sorunları ve çözüm önerilenin yer aldığı geniş katılımlı bir panel düzenledi. Herbiri alanında uzman konuşmacıların konuları çok yönlü örnekleriyle ele aldığı toplantıda Sosyolog Dr. Engin Önen “Kırsal Alanlarda Yeni Dönüşüm Eğilimleri ve Hibrit Yaklaşımlar”, Şehir Plancısı Miray Durmuş “Toplumsal Kalkınma ve R-Urban Kavramı”, TARKEM (Tarihi Kemeraltı Geliştirme A.ş.) Genel Müdürü Sergenç İneler, “Tarihi Kent Merkezlerinde Yeni Nesil Dönüşüm Yaklaşımları”, Mimar Başak Akkoyunlu ve İş İnsanı Ebru Türken ise “Kır-Kent İlişkisine Urla ve Çeşme Örnekleri” sunumları ile katılım sağladı.

“Şehri konuşurken kent kültürü ve kültürel mirasını konuşmadan edemeyiz” diyerek sözlerine başlayan Şehir Plancısı Miray Durmuş, Kentleşmenin yeni boyutu olarak kır-kent (R-Urban) alanlarına yönelik olması gereken planlama yaklaşımlarını ele aldı. Mekansal ve sosyal dönüşüm arasında dialektik bir ilişki olduğunun altını çizen Sosyolog Dr. Engin Önen ise, Aşırılıklar çağının en önemli sorununun köylünün yok olması olduğunu ifade ederek dönüşümün sadece mekansal değil, binalarla sınırlı değil, sınıfsal ve sosyokültürel açıdan da olduğunun altını çizdi. Önen, “Sanayi devriminin sonucunda kavramlar yenilendi. Köy-kent kavramı değişti. Şehri köyden ayıran şey üretim şeklidir, şehir gelecektir. Tarımda makineleşmeyle birlikte şehirlerde ucuz iş gücüne katkı koymuştur. Konutlaşma, iletişim ve ulaşım olanaklarının artmasıyla birlikte çok şey değişti. Son 15-20 yıldır kırsalda inşaat faaliyetleri arttı. Bu taleplere ve eğilimlere kamu hazır değildi. İmar aflarıyla kırsal alanlar inşaatlarla doldu. Bir anda bütün şehir yasasıyla köy nüfusu yüzde 8’e düştü. Yeni köylülük kavramı oluştu. Tüm bunlar yeni orta sınıfta önemli değişime yol açtı, sınıflar değişti.” dedi. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise İzmir’in kültürel mirası Tarihi Kemeraltı çarşısının gelişimine yönelik çalışmaları anlattı. İneler, “Kamu özel ve sivil sektör beraber çalışmalı. Biz bunu 6 değerle yapıyoruz. Tarihi ve kültürel değerleri korumak. Şeffaflık, Yenilik ve estetik, İş birliği ve katılımcılık, Sürdürülebilirlik ve Denetime açıklık.” ifadelerini kullandı. Mimar Başak Akkoyunlu ve İş İnsanı Ebru Türken de Kırsal mekanın değişim sürecini Urla ve Çeşme özelinde ele alarak, bu süreçte yer-yaşam-iskan bağlamında mimarın rolünü değerlendirdiler.

İzmir'in Belirli İlçelerinde 6 Günlük Su Kesintisi! İşte Detaylar... İzmir'in Belirli İlçelerinde 6 Günlük Su Kesintisi! İşte Detaylar...

Toplantının Moderatörü GİSP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Grubu Başkanı Şükrü Cem Akçay, “Antik dünyanın kültür merkezi olan; tarımıyla, ticaretiyle, tarihiyle kadim medeniyetlerin beşiği olan topraklarda yaşıyoruz. Burada dönüşümden bahsederken konu hassas bir şekilde ele alınmalı ve başta geliştirme olmak üzere çok disiplinli ve tüm ilgili disiplinlerde konularında uzman kişilerce özenle yürütülmelidir. Kentleşme; sosyolojik değişim, ekonomik gelişme, iklim değişikliği, göç, tarım ve sanayi kavramları ile birlikte

hareket eden bir süreçtir. Günümüzde kenti tanımlarken kullanılan bazı özelliklerin kırda, kırı tanımlarken kullanılan bazı özelliklerin de kentlerde olduğu gayet net görülmektedir. Yani aslında konu mekân farklılaşmasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla bizim, kır ve kent ilişkisine yeniden bakmamız gerekiyor ki bu bakış toplumsal kalkınma için son derece değerli olacaktır. Başta bu panelin gerçekleşmesinde bizlere her türlü imkanı sağlayan, destek olan TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ve değerli ekibine, bizleri aydınlatan birbirinden değerli konuşmacılarımıza ve toplantının başından sonuna kadar dikkatle dinleyen yoğun katılım gösteren tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. GİSP İzmir Grubu olarak güncel konuları her ay farklı mekanlarda, uzman konuşmacılarla gündeme almaya ve çözüm aramaya devam edeceğiz. İlgili olan yada ilgi duyan herkesi de bu toplantılarımıza davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.