Nalbantoğlu, konuşmasına 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaratılan korku ve baskı ortamında kutlanmasını kınayarak başladı. Ardından, Saadet Partisinin Mali Müşavirlerin sorunlarıyla ilgili grup önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptığı konuşmada şu noktalara değindi:

 1. Hükümet Politikalarının Etkisi: Plansız, programsız ve iş bilmez ekonomi politikalarının mali müşavirleri maalesef mesleklerini yerine getiremez hale getirdiğini belirtti. Bu nedenle, hükümetin ekonomi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

 2. Mali Müşavirlerin Talepleri: Mali müşavirlerin devletten ne iş ne de aş istediğini, sadece mesleklerini layıkıyla yerine getirmek için uygun koşulların sağlanmasını talep ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda, mali müşavirlerin talepleri şu şekilde sıralandı:

  • KOSGEB imkanlarından yararlandırılma,
  • Form BA ve Form BS bildirimlerinin kaldırılması,
  • E-Defterlerin yıllık olarak gönderilmesi,
  • Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi,
  • Vergi bildirim sürelerinin ötelenmesi,
  • Enflasyon düzeltmesinin yıllık olarak yapılması,
  • E-Defter ve Berat İkincil kopya gönderimlerinin kaldırılması,
  • Kamunun dijital altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi.
 3. Hükümete Çağrı: Devletin vergi ve sigorta primlerini toplamada en büyük paydaşı olan mali müşavirlerin bu taleplerine duyarlılıkla yaklaşılması ve çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

  Devlet Bahçeli | HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır Devlet Bahçeli | HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır
Editör: Egemen Sayın