Olayın ardından Sendika, bu tür uygulamaların çalışma hayatında tedirginliğe ve kaosa yol açacağını belirtti.

İşten Çıkarmalar ve Sendika Tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde son dönemde yaşanan işten çıkarmalara dikkat çekildi. Sendikanın açıklamasında, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ın, işten çıkarmaları kişisel inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ve bu durumun toplu iş sözleşmesine ve yasalara aykırı olduğu ifade edildi.

Müdürün Yetkisi ve Sorumluluğu

Sendika, İZSU Genel Müdürü'nün işten çıkarmalarda siyasi sorumluluk aldığını belirterek, bu durumun seçilmiş bir yetkili olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Müdürlerin kişisel inisiyatiflerinin herkesin boyunu aşabileceğine dikkat çekildi.

Yarımada Belediyeler Birliği Başkanlığına Mustafa Günay seçildi Yarımada Belediyeler Birliği Başkanlığına Mustafa Günay seçildi

Sendika'nın İzahı

Sendika açıklamasında, işten çıkarmaların gerekçesi olarak, işe alım prosedürlerinin ihlal edildiği ve emeklilik hakkı bulunanların yerine çocuklarının alınmasının belirtildiği fakat bu şartlara uyulmadığı öne sürüldü. Bu durumun tüm emekçileri tedirgin ettiği ve çalışma hayatında kaosa sebep olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

31 Mart Yerel Seçimleri, ülkemiz siyasi tarihini doğrudan etkileyebilecek çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Sendikamızın örgütlü olduğu İzmir’de de belediye yönetimlerinde değişiklikler yaşanmıştır. Bu çerçevede Genel Başkanımız Nihat Yurdakul başkanlığında Belediye-İş Şube başkanları yeni seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a bir kutlama ziyaretinde bulunmuştur. 

Ziyarette Sayın Tugay’ın göreve devralması sonrası belediyede işten çıkarma iddiaları gündeme gelmiş, sendikamız yetkilileri de sürece ilişkin ilkesel duruşunu ortaya koymuştur.

Sendikamız, hangi yönetim döneminde alınırsa alınsın, hukuka uygun şekilde işe alınan, işini yapan emekçinin ekmeğinden, işinden edilmesine karşı olduğunu açıkça belirtmiştir. 

Görüşmede Belediye-İş’in, emeğe saygısı olmayan, hukuka, toplu sözleşmeye aykırı bir şekilde işe alınanların da karşısında olduğu açıkça belirtilmiştir.

Adalet isteyenler adil olacak, şeffaf olacak. Biz şeffaflık istiyoruz biz adalet istiyoruz. 

EMEKÇİLERİ TEDİRGİN ETMEYİN! 

İzmir Büyükşehir bünyesinde 2000-3000 işçinin işten çıkarılacağı söyleniyor. Bu söylemler tüm emekçileri tedirgin ediyor, emekçileri tedirgin etmeyin.

İZSU Genel Müdürü, Gürkan Erdoğan “ben siyasi sorumluluğu alıyorum” diye işçi çıkarıyor. Neye göre, hangi gerekçeyle? Bu tür tavırlar, çalışma hayatında tedirginliğe kaosa yol açar.

MÜDÜRÜN ŞAHSİ İNSİYATİFİ ELEŞTİRİLİYOR

Yasalar ve yönetmelikler neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Onun yakını, bunun döneminde işe girdi, eski yönetimde istihdam edildi gibi gerekçelerle insanlar işten çıkartılamaz. Hele ki başkanın dışında müdürlerin şahsi inisiyatifleri herkesin boyunu aşar.

SİYASİ SORUMLULUK TUGAY'INDIR!

Üstelik siyasi sorumluluk, atanan değil seçilendedir. Siyasi sorumluluk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tugay’dadır.

Demokrasi isteyenler, demokrat olacak. “Emekçinin ekmeği ve işiyle oynamayız” deyip, nerede hazırlandığı belli olmayan, birtakım listeler hazırlayıp alın teri döken insanları, ekmeğinin peşinde olanları haksızca, hukuksuzca, hakkaniyete aykırı bir şekilde, kapı önüne koymayacaksınız. Çalışan insanların onuruyla, ekmeğiyle oynamayın.

Alın teri döken işçi ile çalışmadan ücret alanları hiç kimse aynı kefeye koyamaz. Koymamalı.

Ülke çapında birçok belediyenin borç batağında olduğu açık. Ancak tasarruf deyince ilk akla gelenin de işçinin ücreti veya işçiyi işten çıkarma düşüncesi de kabul edilebilir bir düşünce değildir. Unutmayın son seçimde halkımız, rantçı belediyeciliğe karşı sosyal politikalara önem veren halkçı belediyeciliği ve kamucu siyaseti tercih ettiğini ortaya koymuştur.

TASARUFU BANKAMATİKÇİLERDE YAPIN 

Eğer tasarruf yapacaksanız, tasarrufu çalışmadan ücret alanlardan yapın.
Belediyenin kaynaklarını taşerona, müteahhitlere vermeyin tüm işleri kamucu bir anlayışla belediye işçisiyle yapın. Siyasi kaygı gütmeden, şeffaf bir şekilde çalışanla, çalışmayan, alın teri dökenle, bankamatikçileri ayırt edin. 

Buna kimsenin itirazı olamaz. 

Eğer bunu yapmazsanız karşınızda ekmeğinin peşinde olan binleri bulursunuz.

Editör: Nurican ALBAYRAK