TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin "Zorlu Gökdeleni" projesi ile ilgili yaptığı açıklamaya göz atalım. Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi'nde bulunan ve yaygın olarak bilinen bu gökdelen projesi, 7491 ada 1 parsel ve çevresinde 01.03.2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makineleriyle işlem yapıldığına dair ciddi endişeleri gündeme getirdi.

İş Makineleri ve Hukuka Aykırılık İddiaları

TMMOB Şehir Plancıları Odası, yapmış olduğu basın açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin hukuka aykırı bir işlemin parçası olmamasını temenni ettiklerini vurguladı. Bu noktada, projenin nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştirildiği konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama talep etmekte haklılar.

Proje Detayları ve İş Makinelerinin Rolü

Projenin konumu olan Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi'nde bulunan 7491 ada 1 parsel ve çevresindeki alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen bir gökdelen projesine ev sahipliği yapıyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası, bu bölgede yapılan işlemler sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin kullanıldığını belirtiyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ZORLU GÖKDELEN" ALANINDA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT İŞ MAKİNELERİ NE YAPIYOR? 

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Emekçilerle Şantiyede Buluştu Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Emekçilerle Şantiyede Buluştu

Kamuoyunda "Zorlu Gökdeleni" olarak bilinen Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 7491 ada 1 parsel ve yakın çevresinde 01.03.2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri tarafından işlem yapıldığı tespit edilmiş, basın ve çok sayıda vatandaş tarafından Şubemize bu yönde bildirim yapılmıştır.

Söz konusu alanda yürütülen tüm iş ve işlemlerin durdurulması ve iptal edilmesine ilişkin yürüttüğümüz yazışmalar sonucunda 23.01.2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "…Tüm inşai ve fiziki faaliyetlerin durdurulduğunun, Konak Belediye Başkanlığının ilgili Müdürlüğünden izin alınmaksızın veya bir üst mahkemenin bozma kararı olmadan inşaata başlanmaması gerektiğinin tebliğ edildiği…" Şubemize bildirilmiş ve bu husus 13.02.2024 tarihli basın açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur.