Tüm bileşenler öncelikle İzmir Mimarlık Merkezi alanında bir araya gelerek gezi nöbetinin 697. gününde çevresi, ağacı, suyu için direnenlere selam gönderdikten sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi Üzerinden Türkan Saylan Kültür Merkezi Önüne Kadar Dünya Su Günü Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirdi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına imzacıların temsilcilerinin yanı sıra, siyasi parti kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından basın açıklamasını Ege Kent konseyleri Birliği ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu kamuoyu ile paylaştı. Mumcu; Birleşmiş Milletlerin 2024 yılı temasının  Suyu Barış İçin Kullanmak olduğunu, her canlı için sağlıklı suya erişim hakkının korunarak yönetilmesi, suyun korunması ve doğru kullanılması, havzalardaki kirlilik riskinin engellenmesi, kirlilik riski taşıyan konut, sanayi, enerji, madencilik sektörlerine karşı mücadelenin büyütülmesi, tarımsal su kaynaklarının doğru yönetilmesi için yerel yönetimler başta olmak üzere herkesi ortak hareket etmeye çağrıda bulundu.

Trafik kazası çocukluk arkadaşı iki genci ayırdı Trafik kazası çocukluk arkadaşı iki genci ayırdı

Basın açıklamasının ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi 7. Katta Su Krizine doğru İzmir’in Suyu adlı alanında uzman konuşmacıların katıldığı bir panel gerçekleştirildi. Panelin kolaylaştırıcılığını DR. Ahmet Soysal DEÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanı gerçekleştirdi. Konuşmacı olarak Prof. Dr. Alper Baba İYTE Uluslar arası Su Kaynakları Bölüm Başkanı, Gürkan Erdoğan inşaat Mühendisleri Odası Önceki Dönem İzmir Şube Başkanı, Avukat Arif Ali Cangı ve DEÜ Deniz Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Doğan Yaşar katıldı.