Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, çiftçilerin uzun süredir zor günler yaşadığı belirterek,  tarımdan ve üretimden kopuşların arttığını açıkladı. Çiftçiler Günü'ne özel açıklamalar yapan TARGET  Başkanı Prof. Dr. Taluğ,"Ülkemizin güngörmüş çiftçilerinin uzun bir süredir zor günler yaşamakta olmaları adeta bir kara mizahtır. Çiftçiler; hızla artan maliyetler altında ezilmeye ve borç sarmalı içinde bunalmaya terk edilmiş, yalnız ve çaresiz bırakılmıştır. Tam tersini yaşamamız gerekirken köyler boşalmaya, toprak kimsesizleşmeye başlamış, tarımdan ve üretimden kopuşlar hızla artmıştır. Tarımsal üretim ve çiftçilik itibarsızlaştırılmıştır. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun 1946 yılında kurulduğu güne atfen 1984 yılından bu yana 14 Mayıs günleri Dünya Çiftçiler Günü olarak kabul görmektedir.  Bu anlamlı gün dolayısıyla bir taraftan çiftçiliğin insan ve toplum yaşamı için değeri yeniden dile getirilirken, diğer taraftan tarımın ve çiftçilerin sorunları gündeme taşınmaktadır.  Tarım ve gıda konusunda toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın son dönemlerde hızla yükselmesine koşut olarak Dünya Çiftçiler Günü’nün değeri artmakta ve kapsamı genişlemektedir. Gerçekten de 21. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren; hayatın her alanını derinden etkileyen iklim krizi, doğal varlıkların karşı yürütülen açgözlü tahribat, yaşamımızı altüst eden küresel pandemi ve yakın coğrafyamızda süren acımasız savaşlar, çiftçiliğe bakış açımızı sorgulamamızı gerekli kılmaktadır" dedi. 

Target (4)
"Yeniden kavramalıyız"


Taluğ,  açıklamasına şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür” özlü ve uzgörülü sözü ile “Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenilmiştir” aforizmasındaki derin anlamı yeniden kavramalıyız. Tarımda kendine yeterliliğin, bağımsızlığın güvencesi olduğunu görmeliyiz. Aslında, insanın doğayla en fazla bütünleşmiş, en yaşamsal ve en değer yüklü üretim faaliyeti olan tarımın bu özellikleri hiç değişmemiştir ve hiçbir zaman değişmeyecektir.  İnsan türü bu mavi gezegende varlığını sürdürdükçe yok olmayacak tek meslek varsa o da çiftçiliktir. Bu anlamda insanın çiftçilere şükran borcu hiç bitmeyecektir. "

Kirada yeni dönem | 1 temmuz sonrası neler değişecek? Kirada yeni dönem | 1 temmuz sonrası neler değişecek?

Target (3)
"Yaşamsal sorumluluk" 


"Çiftçilik tutkuyla, coşkuyla ve aşkla yapılan bir meslektir" diyen Taluğ, " Ne yazık ki neoliberal küresel tarım ve gıda sistemi, çiftçilik kültürünün ve tarımın kadim bilgi mirasının giderek sönümlenmesine yol açmaktadır. Aile çiftçiliğini sahne dışına iten, çiftçinin bilgisi ve emeği elinden alarak, tarımı yapay zekâ ve otonom araçlara teslim eden bir anlayış, geri dönülemez bir çöküşün tehlikelerini de içinde taşımaktadır. Tarım ve Gıda Etiği Derneği olarak, insan ile doğa arasındaki bir arayüz konumunda bulunan tarımın doğal özünden koparılmasının insanın yeryüzündeki varlığını ve geleceği için çok büyük bir tehdit oluşturduğuna inanıyoruz. Toprağın, suyun ve tohumun korunmasıyla çiftçilerin korunmasını birbirinden ayrılamaz ve eşdeğer birer yaşamsal sorumluluk olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.  

Target (1)
     

Editör: Sude Kula