Türk Hava Yolları kabin memuru olarak çalışmak isteyen yeni takım arkadaşları arıyor. Türk Hava Yolları kariyer sayfasından duyurulan alımda tüm detaylar açıklandı. En az lise mezunu olma şartının arandığı THY kabin memuru başvuru şartları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Adaylar, THY tecrübesiz kabin memuru başvuru işlemleri için kariyer sayfasına yöneldi.

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


THY kabin memuru alım koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İlan koşullarını taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir. İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır.
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası “Kabin Memuru” unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. 

6635C18Bac7393E8Ef5Da07C

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Koşullar

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

Fiziksel Koşullar

•Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)
•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak
•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları'nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.
*Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.

6635C18Bac7393E8Ef5Da07A

Sağlık Koşulları

•Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar.

•Adayların tıbbi özgeçmişleri işe giriş muayenesi sırasında değerlendirilmekte olup tıbbi özgeçmişte gizlenen veriler tespit edilebilmektedir. Gizli veri tespiti halinde bu veriler açtırılmadan muayene işlemlerine devam edilmeyecektir.

•Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği işe alım sağlık kriterlerine uymayan hastalık tanı ve/veya bulgusu tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

•Türk Hava Yolları'nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Ekonomik krizi ruj ve iç çamaşırı mı haber verecek? Ekonomik krizi ruj ve iç çamaşırı mı haber verecek?

•Erkek adaylarımız için; askerlikten muaf olma nedeni, "Türk Hava Yolları Kabin Memuru Olmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Listesi"nde yer alan hastalıklardan herhangi biri olan adaylarımızın başvuru süreçleri olumsuz sonuçlanacaktır.

6635C18Aac7393E8Ef5Da078

THY KABİN MEMURU ALIMI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

•Online İngilizce Testi

•Online Belge Kontrolü

•İngilizce Mülakatı (Yüz yüze ve/veya online video olarak uygulanabilir.)

•Online Envanter Uygulaması

•Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

•Kurul Mülakatı

(Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilir.)

Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü ile Kurul Mülakatı aşamaları, İstanbul-Florya'da bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

6635C18Aac7393E8Ef5Da076

Editör: Sude Kula