Ana Yasa Mahkemesi, sendika konfederasyonları ile hükümet arasında imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olamayacağına dair düzenleme iptal edildi. Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmeleri ön plana çıkacak.

HAKLAR İŞ SÖZLEŞMELERİYLE BELİRLENECEK

Mahkemenin kararına göre, kamu işçilerinin ücretleri ve sosyal haklarını belirleme sürecinde artık konfederasyonlar ve hükümet arasındaki protokoller değil, idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmeleri geçerli olacak.

"GREV VE TİS HAKKI ENGELLENİYOR"

CHP'li milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren AYM, 6356 sayılı yasaya eklenen ek 2. maddenin "Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır." hükmünün anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.

Çerçeve protokollerinin bağlayıcılığı sebebiyle sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtladığı açıklanan kararda, "Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir" açıklamalarında bulunuldu.

Kurban Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün?

"DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI"

Kararda bu engellerin sendikal faaliyete ve sendika hakkı kapsamında olan haklara temas ettiği ve düzenlemenin sendika hakkını sınırlandırdığı aktarıldı. Düzenlemenin Anayasa'nın 13. ve 51. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

Kaynak: SONDAKİKA.COM