Aliağa'da Tiyatro severleri hayran bıraktı! Aliağa'da Tiyatro severleri hayran bıraktı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylık döneminde verdiği suya yüzde 25 indirim vaadi için ilk adım atıldı. Ayrıca, emekliler ve anneler için vaat ettiği destekler de hayata geçirilmeye başlandı. Büyükşehir'in ilk meclis toplantısında, tüm abonelerin ilk 4 metreküp su tüketim bedellerinde yüzde 25 indirim uygulanması için önerge meclis gündemine geldi. Önerge, Plan Bütçe, Hukuk ve Esnaf Komisyonuna sevk edildi.

İlk Adımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı, Başkan Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Tugay'ın adaylık döneminde verdiği suya yüzde 25 indirim vaadi için ilk adım atıldı.

Suya Yüzde 25 İndirim

Başkanlıktan gelen önergeye göre, İZSU Genel Müdürlüğü'nün alacağı karar ile 1 Haziran'dan itibaren tüm abonelerin tarifelerinde 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 oranında indirim yapılması talep edildi. Önerge oy birliği ile gündeme alındı ve Plan Bütçe, Hukuk ve Esnaf Komisyonuna sevk edildi.

Emekli ve Anne Destekleri

Cemil Tugay'ın meclise sunduğu bir diğer önerge ise emeklilere yönelikdi. Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi emeklilere "Emekli Dayanışma Kartı" verilmesi ve bu kart ile su kullanımının ilk 4 metreküpünün ücretsiz, sonraki kullanımlarının ise yüzde 50 indirimli olması önerildi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi annelere yönelik "Anne Dayanışma Kartı" ile ilgili önerge de mecliste görüşüldü.

Önemli Konular

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in önerdiği, dayanıklı ve güvenli yapıların oluşturulması için kritik bir önerge, yeni dönemin ilk meclis toplantısında önemli bir yer tuttu. Bu önerge de ilgili komisyonlara sevk edildi.

İlgili önerge şu şekilde;

30 Ekim 2020 İzmir Depremi ile 06-07 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi sonrasında yapılarda meydana gelen hasar ve yıkımların yol açtığı can kayıpları dikkate alındığında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yürürlükteki mevzuatta yapı izinlendirme iş ve işlemlerinin yeniden incelenerek güvenli ve depreme dayanıklı yapıların oluşturulmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dâhilinde, "Gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakaları içeren zeminler veya sıvılaşma riski yüksek zeminlerde; iskan edilen ve/veya imar planına göre kat adedi 5 ve daha fazla olan binalarda, binayı tümüyle kuşatan yatay rijitlikli çevre perdelerine sahip iskan edilmeyen en az bir adet bodrum kat yapılması gereklidir.", "Deprem öncesi ve sonrası kullanımı gereği insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu (Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları, okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, müzeler vb.) 3 kat ve üzeri olan veya bina yüksekliği 10.50 m’yi geçen ayrık nizam yapılarda (bu karar öncesi ihalesi yapılmış kamu tarafından yapılan/yaptırılanlar hariç) sismik izolatör kullanılmalıdır. Bu yapılarda ayrıca rijit bodrum kat yapılması gerekli değildir." "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yüksek yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarının kent bütününde sağlıklı, güvenli ve eşgüdümlü yürütülmesinin sağlanması amacıyla; bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi 13'ü aşan (13 kat hariç) yapılar için hazırlanan projelere, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri, ilgili meslek odaları ve ilgili ilçe belediyesi temsilcilerinden oluşturulacak İnceleme Kurulundan ön Olur alınmadan Yapı Ruhsatı, Uygunluk Belgesi alınmadan yapı Kullanma İzin Belgesi verilemez. İnceleme Kurulu çalışma usul ve esasları ile yüksek yapılara ilişkin değerlendirme kriterleri ayrıca belirlenecektir." şeklinde uygulama yapılması önerilmekte olup; Meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

Editör: Nurican ALBAYRAK