Dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce Müslüman, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara ulaşmaya devam ediyor. İlk kafile 9 Mayıs'ta yola çıkan Türkiye'den de hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine varışlarını gerçekleştiriyor.

Hacı adayları, kutsal topraklara yerleştikten sonra beyaz ihramlarını giyip Kabe'yi ziyaret ediyor. Mescid-i Haram'a giderek ilk dualarını eden hacılar, ardından umre niyetiyle Hacer-ül Esved'i selamlayıp tavafa başlıyorlar.

Hacı Adayları Kutsal Topraklara Ulaştı

Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi

Yoğunluk ve İbadet

Hacerü'l Esved çevresindeki yoğunluk göz önüne alındığında, yetkililer sık sık hacı adaylarını uyarıyorlar. Tavafı tamamlayan hacılar, Kabe'nin etrafında 2 rekat tavaf namazı kılıp, ardından Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapıyorlar.

Safa ve Merve tepeleri, Kur'an'da Allah'ın sembolleri olarak geçmektedir. Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in, oğlu İsmail için su ararken bu tepeler arasında hızla yürümesi, anne şefkatinin en büyük göstergesi olarak yorumlanıyor.

Umreyi tamamlayan hacı adayları, tıraş olup ihramdan çıkarlar ve hac günlerine kadar günlük kıyafetleriyle ibadetlerini sürdürürler. Arefe gününe kadar Kabe'de ibadet ve tavafla geçirecek milyonlarca kişi, hacı olacakları günü heyecanla bekliyor.

Editör: Kardelen Başol