Kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası Yıldıran’ın ismi okuldan kaldırılırken Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Şubeleri söz konusu okula Yıldıran’ın isminin verilmesiyle ilgili yetkililer hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmek üzere İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. 

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 53 kişiye para cezası uygulandı İzmir'de kumar oynarken yakalanan 53 kişiye para cezası uygulandı


Suç duyurusu öncesi Eğitim-Sen 1 No’lu Şube binasında, "İşkencecilerin isimlerini okullara verenler cezalandırılsın" başlığıyla yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İzmir Şubeleri Dönem Sözcüsü Başkanı Bülent Karakaş, “Bir eğitim kurumuna, adı acımasız işkence yöntemleriyle geçmiş bir kişinin adının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi törenle verilmesi utanç verici bir durumdur. 12 Eylül döneminde akla ilk gelen yerlerden biri olan Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi vahşi işkencelerin merkezi olarak bilinmektedir. Çok sayıda siyasi tutuklunun işkence edilerek hayatını kaybettiği cezaevinde yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Her fırsatta darbelerle ve darbecilerle hesaplaştıklarını iddia edenler, 12 Eylül sonrasında Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde görev yapan ve adı işkenceyle özdeşleşen birinin isminin İzmir'de bir okula vererek darbecilerin ve işkencecilerin izinden gittiklerini göstermişlerdir” diye konuştu. 

İSMİ VERENLER CEZALANDIRILSIN

Okula söz konusu ismi veren sorumluların cezalandırılmasını talep ettiklerini ve bunun için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Karakaş, “Söz konusu okulun isminin değiştirilmesi 24/06/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nin hükümlerine açıkça aykırıdır. Bu yönetmeliğin, Kuruma Ad verme yetkisi; 15.Maddenin 1. fıkrasının a bendine göre;" Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına il milli eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilikçe verilir’ diyor. Biz Eğitim Sen İzmir şubeleri olarak bu isim değişikliği sürecinde komisyonda yer alan ve karar verici olan kamu görevlilerinin belirlenmesi ve haklarında gerek 657 sayılı Devlet Mernurları Kanunu, gerekse 5237b sayılı Türk Ceza Kanunu ve gerekse 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun hükümleri itibariyle inceleme-soruşturma yapılması adli ve idari yönlerden ayrı ayrı cezalandırılmalarını istiyoruz. Sadece okulun isminin tekrar Belenbaşı İlkokulu olarak değiştirilmesi yetmez. Bu kadar aleni bir şekilde toplumun aklı ile alay edilmesini kabul etmiyoruz.Bu insanlık dışı uygulamaları yapan birinin isminin bir okula verilmesi toplumsal barışı zedelemekle kalmamış ayrıca kamu vicdanını yaralamıştır. İhtiyacımız olan toplumsal barışın tesis edilmesi ve kamu vicdanının kısmen de olsa tatmin edilmesi için Belenbaşı İlkokulu'na isim verenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: FATİH ÖZKILINÇ