Başkan Tugay, bu iş birliği kapsamında İzmir'in üç ana önceliği olduğunun altını çizdi: Körfez’in temizlenmesi, yeşil ekonomik büyüme ve bu büyümeden her toplumsal kesimin faydalanması.

İzmir-Fransa Tarihi İlişkileri ve Geleceğe Bakış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk-Fransız Ticaret Derneği tarafından Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir ve Fransa arasındaki tarihsel ilişkilere değinerek, bu ilişkilerin İzmir’in güvenli ve zengin bir kent olmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti. "İzmir’i neyin rekabetçi kıldığını, farklı kıldığını bu tarihi dersten çıkartabiliyoruz. Biz İzmir’de ayırt edici özelliklerimiz üzerine vizyonumuzu kurmak istiyoruz" diyen Tugay, şehrin 2024 yılına yönelik en iyi versiyonunu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Sürdürülebilir Bir İzmir Için Fransız Kalkınma Ajansı Ile Iş Birliği Genişliyor

AFD ile Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı

AFD ile İzmir arasında bugüne kadar 287 milyon Euro’yu aşan kredi sözleşmeleri imzalandığını belirten Başkan Tugay, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu program çerçevesinde birçok sürdürülebilir kalkınma projesinin bütüncül bir paket program çatısı altında gerçekleştirileceğini ve üç ana önceliğin olduğunu vurguladı: Körfez’in temizlenmesi, yeşil ekonomik büyüme ve bu büyümeden her toplumsal kesimin yararlanması.

Torbalı Belediyesi’nde “Böcek” skandalı! Torbalı Belediyesi’nde “Böcek” skandalı!

Programın ilk fazında, yaklaşık 100 milyon Euro finansman ile atık su arıtma yatırımları yapılması planlanıyor. Bu yatırımlar sayesinde Körfez’de yaşanan sorunların çözümünde büyük ilerleme kaydedilmesi hedefleniyor. Ayrıca, kentsel dönüşüm için ek olarak 50 milyon Euro’luk bir bütçe ayrılması planlanıyor. Tugay, kentsel dönüşümde dış finansman kullanımına ilişkin mevzuat ve teamüllerin sınırlı olduğunu ancak AFD uzmanları ile yenilikçi finansal çözümler bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeşil Altyapı ve Kamusal Alanlar

Programın 2026 için planlanan ikinci fazında, yeşil altyapının ve kamusal alanların doğa temelli çözümlerle yenilenmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla mevcut iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve yeni iş birliği modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. İzmir’in tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak modern şehircilik gereksinimlerinin karşılanmasına olanak sağlanması planlanıyor. Tugay, 2020 yılında İzmir'de yaşanan yıkıcı afetlerin, sürdürülebilir ve dirençli altyapıların önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Sürdürülebilir Bir İzmir Için Fransız Kalkınma Ajansı Ile Iş Birliği Genişliyor1

Kalkınma Belediyeciliği ve Yerel Kalkınma

Tugay, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı kapsamında kurulacak Körfez Yürütme Kurulu’nun ikinci fazın önemli bir parçasını oluşturacağını vurguladı. Bu kurulun amacı, körfez ve çevresinin yönetişiminde farklı sektörlerden paydaşların aynı strateji ve öncelikleri takip etmesini sağlamak. Yerel kalkınma çalışmalarının önemine değinen Tugay, İzmir’in küresel ekonomik sistemdeki rolünü güçlendirmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla bir yerel kalkınma programı kurmayı planladıklarını belirtti.

İzmir’in Küresel Ekonomide Rekabetçiliği

Önümüzdeki beş yılda İzmir’in küresel ekonomide rekabetçi olabilmesi için yeni bir düşünce ve uygulama biçimi hayata geçirilecek. Tugay, "Kentimizin dinamiklerini, potansiyellerini ve ihtiyaçlarını iyi analiz ederek güçlü olduğumuz alanlara yatırım yapmayı ve bu alanları geliştirmeyi istiyoruz. Mahallelerimize, şehir merkezlerimize, kıyılarımıza, altyapıya, konutlara yapacağımız yatırımları, kalkınma hedeflerimizi ve toplumsal adaleti gözeterek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir Bir İzmir Için Fransız Kalkınma Ajansı Ile Iş Birliği Genişliyor2

Uluslararası İş Birlikleri ve Şeffaflık

Tugay, uluslararası kalkınma bankaları ve kuruluşları ile yapılan iş birliklerinin İzmir’e finansal olanaklar sağlarken, kurumsallığı, teknik kapasiteyi, şeffaflık ve güveni artırmayı mümkün kılacağını ifade etti. Fransız Kalkınma Ajansı'nın finansal ve teknik desteği ile diğer Fransız aktörlerle kurulan iş birliklerinin, şehrin ekonomik büyümesine, çevresel sürdürülebilirliğine ve toplumsal refahına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

İzmir’in gelecekte olası doğal afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik konusundaki stratejik ortaklıkların önemine dikkat çeken Tugay, Kalkınma Belediyeciliği anlayışının hem yerel hem de küresel bir perspektife sahip olduğunu vurguladı.

Editör: Sedef Didem Ezme