GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Doğuş Pirina Fabrikası'nın çevre izin ve lisans belgesinin iptali istemiyle açılan dava, çevreye ve halk sağlığına zararlı faaliyetler nedeniyle başarıyla sonuçlandı.

Çevre ve halk sağlığı ön planda

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2021 yılının Ocak ayında açılan davanın detaylarını paylaşarak, “Doğuş Pirina Yağ ve Yağlı Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çevre izin ve lisans belgesinin iptali için mücadele ettik. Şirketin faaliyetlerinin çevreye ve halk sağlığına zarar verdiği, yasaların arkasından dolanarak kamu zararına neden olduğu ve çevre izinlerini manipüle ettiği tespit edildi” dedi.

3.5 yıllık mücadele sonuç verdi

Başkan Ergin, dava sürecinde ileri sürdükleri nedenleri şu şekilde sıraladı: “Şirketin ısıl anma gücünü yasal sınırın altında göstererek manipülasyon yapması, atık sularını kaçak olarak çevreye ve Nikita Deresi'ne bırakması, bacasından çıkan yoğun dumanla kentin havasını solunamaz hale getirmesi ve 1. derece doğal sit alanında faaliyet göstermesi gibi nedenlerle çevre izin ve lisans belgesinin iptal edilmesini istedik.”

Mahkemenin kararı

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu hükme esas alarak verdiği kararında, “Mevzuat hükümleri ve dosyadaki bilgi ve belgeler ışığında, işletmenin çevre izin ve lisans koşullarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Çevre ve insan sağlığına zarar verdiği belirlenen işletmenin çevre izin ve lisans belgesinin iptal edilmesi gerektiği” hükmüne varmıştır.

Çevre gönüllülerinin zaferi

Ayvalık Belediyesi’nin çevre gönüllüleriyle birlikte verdiği mücadele, Ayvalık’ın doğal güzelliklerini ve halk sağlığını koruma çabalarının bir zaferi olarak kayıtlara geçti. Başkan Ergin, çevreye duyarlı vatandaşların desteğiyle bu tür zararlı faaliyetlere karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Ayvalık için daha yeşil bir gelecek

Bu karar, Ayvalık'ın doğasının ve halk sağlığının korunması adına önemli bir adım oldu. Ayvalık Belediyesi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına devam ederek, bölgeyi daha yaşanabilir ve sağlıklı bir yer haline getirmek için çaba gösterecek.

Bu davanın sonucunda Ayvalık, temiz ve sağlıklı bir çevre için mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Başkan Ergin, "Çevreyi koruma konusunda attığımız her adım, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır" ifadelerini kullandı.

Editör: Emirhan Bol