MUSKİ, su faturalarının tahsilatını, 2560 sayılı kanuna dayanarak hazırlanan MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirdiğini ifade etti. 2015 yılından bu yana uygulanan yönetmeliğe göre, faturaların son ödeme tarihinin, sayaç okuma tarihini takip eden ayın 20'si olarak belirlendiği vurgulandı.

Denizli Sanayi Odası verimlilik çalıştayı Denizli Sanayi Odası verimlilik çalıştayı

20 gün sonra ödeme

Ancak 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda su faturalarının son vade tarihlerinin uzun olduğu belirtildi. Bu nedenle, ödeme tarihlerinde düzenleme yapılarak, faturaların okunduğu günün 20 gün sonrası olarak değiştirildi.

MUSKİ, bu yeni düzenlemenin tek seferlik olduğunu ve vatandaşların ödemelerini fatura okunduğu tarihi takip eden 20 gün içinde yapmaları gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, mayıs ayında faturası okunan ve haziranın 20'sine kadar ödemesini yapmayan abonelerin 2 fatura ile karşılaşabileceği ancak ödemelerin fatura tarihini takip eden 20 gün içinde yapılacağı açıklandı.

Editör: Hatice Köylü