Türkiye İstatistik Kurumu, son verileriyle Ocak ayında işsizlik oranlarını açıkladı.

İşsizlik Oranları ve Rakamlar

TÜİK'e göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1'e yükseldi. Dar tanımlı işsiz sayısı 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. Ayrıca, geniş tanımlı işsizlik oranı önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e çıktı.

Yaş Gruplarına Göre İşsizlik

Ocak ayında 15 ve daha yukarı yaş grubundaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı bu dönemde 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam ve Cinsiyet Ayrımı

2024 yılı Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0'a yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü ve Katılım Oranları

İşgücü, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

17 Ülkeden İthalatçılarla Yeni İşbirliklerine İmza 17 Ülkeden İthalatçılarla Yeni İşbirliklerine İmza

Genç İşsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.

İstihdamda Değişim ve Çalışma Süresi

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Geniş Tanımlı İşsizlik

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,3 olarak tahmin edildi.