Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirme hedefiyle Manisa, Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de enerji nakil hatları ve iletim projeleri için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar, enerji arz güvenliğini sağlama ve yatırımları hızlandırma amacını taşıyor.

Acele Kamulaştırma Neden Gerekli?

Enerji projelerinde kamulaştırma, projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan arazi ve taşınmazların devlet tarafından satın alınması anlamına gelir. Acele kamulaştırma ise kamu yararının gerektirdiği durumlarda, normal kamulaştırma sürecinden daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bu kararın alınmasındaki temel gerekçeler:

  • Enerji Arz Güvenliği: Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için yeni enerji projelerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.
  • Yatırımların Hızlandırılması: Acele kamulaştırma kararı, enerji projelerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak yatırımların hız kazanmasına katkı sağlayacak.
  • Ekonomik Kalkınma: Enerji projeleri, istihdam yaratma ve ekonomik büyümeyi destekleme potansiyeline sahip. Bu projelerin hızla tamamlanması, ülke ekonomisine olumlu yansımalar yapacak.

Kamulaştırma Kararının Kapsamı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı, Manisa'daki "Kestanederesi RES TM-Alaşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasını içeriyor. Ayrıca, Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de 8 farklı enerji nakil hattının yapımı için gerekli olantaşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Elektronik mührün kullanımı için hazırlıklar tamamlandı Elektronik mührün kullanımı için hazırlıklar tamamlandı

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşleyecek?

Acele kamulaştırma sürecinde, taşınmaz maliklerine belirli bir süre içerisinde itiraz etme hakkı tanınır. İtirazlar değerlendirildikten sonra, kamulaştırma bedeli belirlenir ve maliklere ödenir. Kamulaştırma bedeli, taşınmazın rayiç bedeli üzerinden hesaplanır.

Kamulaştırma Kararına Tepkiler

Kamulaştırma kararı, enerji sektörü ve ilgili taraflarca olumlu karşılanırken, bazı çevrelerce eleştirildi. Eleştirilerin odak noktasında, kamulaştırma sürecinin hızlı olması ve taşınmaz maliklerinin haklarının korunması konusundaki endişeler yer alıyor.

Editör: Nurican ALBAYRAK