Kamuoyunda ve sosyal medyada Airbnb Yasası olarak bilinen günlük ve dönemlik ev kiralamalara ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre konutların yüz günden az süre ile kiraya verilmesi konusu yasa ve yönetmelik ile düzenlendi. Bu tür kiralamalar  “turizm amaçlı kiralama” kabul edilerek, bazı şartlara bağlandı. Bu durumda kiraya verenlerin uyması gereken bazı prosedürler belirlendi. İnceleyecek olursak düzenlemeler şu şekilde:

1. Taşınmazını kiraya verecek olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “turizm amaçlı kiralama izin belgesi” alacak.
2. Bakanlık, bu yetkisini kiralanacak taşınmazın bulunduğu Valiliklere devredebilir.
3. Kiralananın nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.
4. Müstakil olmayan bir taşınmazın kiraya verilmek istenmesi durumunda, tüm kat maliklerinin OYBİRLİĞİ ile kabul etmesi gerekmektedir.
5. Kiralama izin belgesi örneği site (apartman) yönetimine teslim edilecek.

BU KURALLARA UYULMAZSA NE OLACAK?

1. İzin belgesi olmadan kiraya verilmiş ise her bir konut için 100.000 TL idari para cezası uygulanacak.
2. İzin alması için 15 gün süre verilecek. Bu sürede izin almaz ve kiralamaya devam ederse 500.000 TL ceza verilecek. Yine 15 gün süre verilecek.
3. Buna rağmen izin almaksızın devam edenler için 1.000.000 TL
4. Her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, 1.000.000 TL
5. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu başkasına kendi adına kiralayan olursa, ona da her sözleşme için 100.000 TL
6. Mesken olarak kiraladığı konutu başkasına kiraya verene de 100.000 TL
7. İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000 TL
8. Bu kapsamdaki faaliyetin elektronik ticaret ve tanıtımına olanak sağlayan ve Bakanlık uyarısına rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan aracı hizmet sağlayıcılarına her konut için 100.000 TL.
9. Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100.000 TL
10. Plaketin düzenlenip asılması için 15 gün süre de verilir. Bu süre içinde asılmaması durumunda ise 500.000 TL Cezalar verilecek. Görüldüğü üzere, yüksek rakamlı cezai yaptırımlar içeren bu yasa ve yasaya dayalı çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde dikkatli davranmayanları oldukça yüksek idari para cezaları beklemekte.